Rakentamisen muovit -verkkokoulutus opastaa muovien vastuulliseen käyttöön

Julkaistu 21.9.2021 |

Motiva on tuottanut ympäristöministeriön rahoittamana Rakentamisen muovit -verkkokoulutuksen, joka on suunnattu rakennusalan koko toimitusketjun käyttöön.

Verkkokoulutuksen tavoitteena on edistää tietoutta muovien keräyksestä ja kierrätyksestä sekä edistää kierrätettyjen muovituotteiden saamista laajempaan käyttöön rakentamisessa ja rakentamisen toimitusketjussa.

Verkkokoulutus on kaikille avoin ja sopii muun muassa rakennushankkeiden ja -urakoiden tilaajille ja toteuttajille, tuoteteollisuudelle ja kaupan alalle sekä työmaiden työnjohdolle. Koulutuskokonaisuus liittyy vapaaehtoisen Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen (2020–2027) toimeenpanoon. Tavoitteena on ensisijaisesti lisätä kalvomuovien erilliskeräystä ja uudelleenkäyttöä sekä kierrätystä. Rakentamisen muovit green deal -sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2020.

Kalvomuoveihin liittyvää osaamista parannettava

Rakennustyömaiden käytännön toimet ratkaisevat pitkälti kerätyn materiaalin arvon säilymisen seuraavia vaiheita varten. Mitä tasalaatuisempaa ja puhtaampaa kerätty kalvomuovi on, sitä paremmin sitä voidaan käyttää uusien muovituotteiden valmistuksessa. Kaikilla työmailla ei vielä erilliskerätä muovijakeita. Muoveihin liittyvä osaaminen on varsin kirjavaa, vaikka se on paikoitellen jo hyvinkin hallussa.

‒ Koulutus kehittää muovien tuntemusta ja niihin liittyvää osaamista. Tarkoituksena on myös motivoida toimijoita koko rakentamisen arvoketjussa. Eri muovilajien tuntemus on keskeistä kierrätyksen onnistumiseksi, kertoo asiantuntija Nina Teirasvuo Motivasta.

Koulutuskokonaisuus koostuu kaikille yhteisistä ja kohderyhmäkohtaisista moduuleista:

  • Moduuli 1: Miksi rakentamisen muoveja pitää kerätä ja kierrättää?
  • Moduuli 2: Muovien tunnistaminen ja nimikkeistö
  • Moduuli 3: Julkiset hankinnat muovien vastuullisen käytön ja kiertotalouden edistäjänä
  • Moduuli 4: Muovit rakennustuoteteollisuudessa
  • Moduuli 5: Muovit kaupan toimijoilla
  • Moduuli 6: Muovit rakennuskonevuokraamossa
  • Moduuli 7: Muovit rakennustyömaalla

Maksuton ja lyhytkestoiseen opiskeluun muokattu aineisto sopii mainiosti sekä itseopiskeluun että opetusmateriaaliksi

Koulutuskokonaisuus löytyy verkko-osoitteesta: https://motiva-verkkokurssit.fi/

Alkuperäinen tiedote ”Huomio rakennusalan kalvomuoveihin: uusi verkkokoulutus opastaa muovien vastuulliseen käyttöön” on julkaistu Motiva Oy:n sivuilla 13.9.2021.

 

Lisätietoja:

Juha Ala-Hiiro
johtava asiantuntija
Teknisen Kaupan Liitto
juha.ala-hiiro@tekninen.fi
p. 0401973414

 

 

 

 

 

 

 

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus