Talous ei kasva, ellei teollisuuden tuotantokapasiteetti kohene – poliittisilla päätöksillä tuettava yritysten investointeja

Julkaistu 30.8.2018 |

Tänään 100 vuotta täyttävä Teknisen Kaupan Liitto on yksi Suomen vanhimpia elinkeinoelämän järjestöjä ja tärkeä vaikuttaja taloushistoriassa. Tulevalta hallitukselta liitto odottaa yritysten investointeja ja uudistumista tukevaa politiikkaa, jolla pystyttäisiin parantamaan työllisyyttä ja sitä kautta hyvinvointia.

Teknisen Kaupan Liitto perustettiin tasan 100 vuotta sitten sisäpoliittisesti levottomassa, vasta itsenäistyneessä Suomessa. Liiton nimi ja toiminnan painopisteet ovat muuttuneet vuosisadan aikana useaan otteeseen, mutta perustehtävä on pysynyt ennallaan: liitto edistää toimialan ja jäsenyritystensä menestymistä.

Suomi elää tällä hetkellä vahvaa noususuhdannetta. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen ja kehittäminen vaativat kuitenkin työllisyysasteen tuntuvaa nousua, joka puolestaan edellyttää yritysten aikaansaamaa talouden kasvua. Talouden kasvu vaatii yritysten investointien lisääntymistä.

– Teollisuuden investoinnit kehittyivät heikosti finanssikriisin jälkeen kahdeksan vuotta. Investoinnit ovat elpyneet parin viimeisen vuoden aikana, mutta siitä huolimatta teollisuuden tuotantokapasiteetti on yhä selvästi alempi kuin ennen kriisiä. Uudelta hallitukselta ja poliittiselta päätöksenteolta pitäisi saada tukea tuotantokoneiston uudistamiselle, jotta tuotantokoneisto saataisiin niin määrällisesti kuin teknologisestikin uudelle tasolle, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Liitto esittää tuotantokoneiston uudistamisen keinoiksi uutta hankintatukea ja julkisten kriteerien mukauttamista. Niiden avulla tuotannosta saataisiin paitsi tehokkaampaa ja joustavampaa, mutta myös ympäristöystävällisempää.

– Julkisissa hankinnoissa hinta on nyt keskeinen kriteeri. Jos konekaupassa otettaisiin yhdeksi kriteeriksi esimerkiksi hiilidioksidipäästöt, konekalusto uusiutuisi nopeasti ekologisemmaksi. Hankintatuki puolestaan voisi olla verotukea tai nopeutettua poistokäytäntöä, Uitto selvittää.

Liitto peräänkuuluttaa lisäksi investointeja tukevaa verotusta. Investointien houkuttelemiseksi Suomen pitäisi pärjätä kansainvälisessä sijaintipaikkakilpailussa.

Tärkeä investointipaikkakriteeri on myös työmarkkinoiden joustavuus. Jos Suomessa lisättäisiin paikallista sopimista, helpotettaisiin työntekijöiden liikkumista ja panostettaisiin muuntokoulutukseen, työllisyysastetta saataisiin nostettua.

 

Faktaa Teknisen Kaupan Liitosta:

– P.E. Svinhufvudin johtama hallitus perusti sisällissodan riehuessa huhtikuussa 1918 Kauppa- ja teollisuuskomission. Komission patistelun seurauksena perustettiin sisällissodan jälkeen 30.8.1918 Teknillinen Tuonti ja Vienti Liitto.

– Liiton tuli yhdessä komission kanssa huolehtia valtion ja jäsenliikkeiden eduista koskien koneiden, kemikaalien ym. teollisuustarvikkeiden sekä sähkökoneiden ja laitteiden tuontia ja vientiä.

– Tavoitteena oli myös aikaansaada järjestettyä liiketoimintaa teknillisen kaupan piirissä sekä hankkia lisenssejä eli lupia ja jakaa ne liiton jäsenille.

– Tänä päivänä Teknisen Kaupan Liittoon kuuluu yli 380 alan yritystä ja viisi jäsenyhdistystä. Liitolla on 20 eri toimialoja edustavaa jaostoa.

– Liiton jäsenyritysten palveluksessa on yli 20 000 työntekijää. Vuonna 2017 jäsenyritysten myynti oli 9,2 mrd. EUR.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus