Tekninen Kauppa edellyttää tuki- ja elvytystoimien jatkamista myös syksyllä

Julkaistu 3.6.2020 |

Teknologiateollisuus ilmoitti viime viikolla, että teollisuusyrityksistä 75 prosenttia arvioi liikevaihtonsa jäävän tänä vuonna heikommaksi kuin viime vuonna. Yli 20 prosentin pudotusta ennakoi 25 prosenttia teollisuusyrityksistä. Rakennusteollisuus kertoi niin ikään viime viikolla, että asuntoaloitukset vähenevät tänä vuonna yli neljänneksellä, mikä painaa koko rakentamista vauhdilla alaspäin. Myös toimitilarakentaminen on supistumassa voimakkaasti, kun koronakriisi heikentää mahdollisuuksia investoida esimerkiksi liikerakentamiseen, hotellihankkeisiin tai teollisuuden rakennuksiin.

Näihin toimialoihin tuotteita, palveluita ja osaamista toimittava tekninen kauppa kokee kysynnän heikkenemisen suurimmaksi kasvua estäväksi ongelmaksi tällä hetkellä. Teknisen Kaupan Liitto on kysynyt säännöllisesti keväällä koronaviruksen vaikutuksista jäsenyritystensä toimintaan. Maalis-huhtikuussa eniten ongelmia aiheuttaneet tuotteiden ja komponenttien saatavuushuolet sekä henkilöstökysymykset saivat jo huomattavasti vähemmän huomiota toukokuun lopussa. Päällimmäiseksi huolenaiheeksi nousi nyt heikentynyt kysyntä, joka aiheutti ongelmia reilulle 70 prosentille vastaajista.

Teknisen kaupan myynnin kehityksessä tapahtui käänne huhtikuussa, jolloin alan myynti heikkeni lähes yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta. Alan suhdannebarometrin mukaan myynnin lasku on edelleen kiihtynyt toukokuussa. Lomautusten määrä on jäsenyrityksissä lisääntynyt kysely kyselyltä, ja toukokuun lopussa niitä oli tehty 38 prosentissa yrityksiä. Lomautuksia nähtäneen jatkossakin, sillä 57 prosenttia yrityksistä suunnittelee niitä edelleen.

Kriisi ei siis ole ohi. Tämän johdosta tarve valtiovallan tukitoimenpiteiden jatkolle on suuri.

Teknisen Kaupan Liitto esittää seuraavia toimia:

  • Työlainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamista 31.12.2020 saakka
  • Toimialasta riippumattoman kustannustuen nopea käyttöönotto ja ulottaminen vuoden loppuun saakka
  • Julkisten rakennushankkeiden (mm. infra) ja hankintojen kiihdyttäminen
  • Kotitalousvähennyksen palauttaminen vuoden 2019 tasolle
  • Investointitukea ympäristöä ja ilmastoa sekä energiatehokkuutta säästäviin ja parantaviin koneisiin ja laitteisiin

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Uitto

Teknisen Kaupan Liitto

0400 407870

markku.uitto(at)tekninen.fi

 

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden, kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja.

Tekninen kauppa toimittaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi muun muassa sähköistämällä liikennettä, rakentamalla uusiutuvaa energiaa ja kehittämällä muovia korvaavia kestävän kehityksen materiaaleja. Uusimpaan teknologiaan perustuvat innovaatiot ja niitä hyödyntävät investoinnit luovat kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Ala työllistää 20 000 henkeä, ja sen yhteenlaskettu myynti vuonna 2019 oli 10,3 miljardia euroa.

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus