Tekninen kauppa kasvoi läpi vuoden 2015

Julkaistu 19.2.2016 |

Teknisen Kaupan ja palveluiden yhdistyksen jäsenyritysten myynti lisääntyi vuonna 2015 prosentilla edellisvuodesta. Nopeimpaan kasvuun ylsivät rakentamiseen liittyvät tuotteet ja palvelut, joiden myynti kohosi yli kolme prosenttia jälkimmäisen vuosipuoliskon ripeän nousun siivittämänä. Investointitavarakauppa kääntyi loppuvuonna uuteen nousuun ja kasvoi parilla prosentilla. Tuotantotarvikkeiden koko vuoden myynti nousi myös reilun prosentin huolimatta hieman heikommin sujuneesta loppuvuodesta. Raaka-ainekaupassa ja kuluttajasektorin tuotteissa alamäki sen sijaan jyrkkeni loppuvuotta kohti.

Koko vuoden aikana jäsenyritysten myynti kohosi prosentin verran edellisvuodesta. Toimialoista selvimmin ovat kasvaneet rakennusalan tuotteet ja palvelut; myös investointitavarakaupassa loppuvuosi sujui nousujohteisissa merkeissä. Raaka-ainekaupassa ja kuluttajatuotteissa koko vuosi jäi viimeisen neljänneksen tavoin edellistä vuotta heikommaksi.

– Vuosi 2015 lienee neljäs perättäinen vuosi, kun Suomen bruttokansantuotteen kehitys jää negatiiviseksi. Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti sinnitteli kuitenkin prosentin kasvuun edellisvuodesta. Tällä hetkellä rakentaminen pitää Suomen taloutta pystyssä. Etenkin pääkaupunkiseudun suuret hankkeet ja korjausrakentaminen paransivat vuoden mittaan rakentamiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Näiden kehitys näyttäisi myös jatkuvan ainakin alkavan vuoden myönteisenä, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto sanoo.

– Vaikka teollisuuden investointitavaroiden myynti lisääntyikin, teollisuuden kiinteiden investointien taso on merkittävästi alle kilpailijamaiden, eikä teollisuuden tämänhetkinen tuotantokyky mahdollista suurta tuotannon nousua. Investointilama onkin nakertanut pohjaa tulevaisuuden kasvulta. Investointien laajempi käynnistyminen edellyttäisikin yritysten luottamuksen parantumista. Tässä ennustettavalla sekä kilpailukykyisellä toimintaympäristöllä (muun muassa verotuksen ja työ-markkinoiden joustavuuden suhteen) olisi keskeinen merkitys, Uitto jatkaa.

Suhdannebarometri: Odotukset kohenevat

Jäsenyritystemme odotukset tulevasta kehityksestä olivat tammikuussa selvästi loppusyksyä optimistisemmat kaikilla mitatuilla osa-alueilla. Myynnin kasvuun seuraavan kolmen kuukauden aikana uskoi 34 ja seuraavan 12 kuukauden aikana 64 prosenttia jäsenistä, kun osuuden joulukuussa olivat 26 ja 49 prosenttia. Samaan aikaan heikompaa kehitystä pelkäävien osuus supistui selvästi loppuvuoden tilanteesta.

Lisätiedot:
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry
Toimitusjohtaja Markku Uitto
puh. 0400 407 870
sähköposti markku.uitto@tekninen.fi

Teknisen Kaupan myynti 2015

Teknisen Kaupan myynti ja odotukset 2015

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus