Teknisen Kaupan Liiton jaosto TIC FORUM seuraa EU:n uutta standardointistrategiaa

Julkaistu 21.4.2022 |

Euroopan komissio julkaisi 1.3.2022 ehdotuksen uudesta standardointistrategiasta sekä eurooppalaiseen standardointiin liittyvän työohjelman. Teknisen Kaupan Liiton jaoston TIC (Testing, Inspection, Certification) -forumin jäsenyritykset seuraavat aktiivisesti toimien etenemistä kohti täytäntöönpanoa.

– Yritysten sääntely ja vastuullisuusvaatimukset lisääntyvät jatkuvasti, ja TIC-toimialan yritykset pyrkivät tuomaan esiin niiden hyötyjä elinkeinoelämälle. TIC-yritykset varmentavat asiakkaidensa tuotteita ja toimintamalleja, sekä opastavat, mitä akkreditointi, sertifiointi, CE-merkki ja vaatimuksenmukaisuus tarkoittavat. Tulokset näkyvät lisääntyvänä luottamuksena asiakkaiden liiketoimintaan, riskien hallintaan ja vastuullisuuteen, kertoo Teknisen Kaupan Liiton johtava asiantuntija ja TIC-forumin asiamies Juha Ala-Hiiro.

Akkreditointi on pätevyyden toteamista ja sertifiointi vaatimuksenmukaisuutta

Akkreditointi tarkoittaa pätevyyden toteamista, jonka avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Kun yritys on akkreditoitu, asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat luottaa siihen, mitä yritys itsestään kertoo. Se on tapa varmistaa esimerkiksi vastuullisuutta tai tuotantoketjun toimivuutta.

​​Sertifiointi on määritelmän mukaan vaatimustenmukaisuuden arviointia. Vaatimukset ovat useimmiten esitetty standardeissa, jotka voivat olla kansainvälisiä ISO-, eurooppalaisia EN- tai kansallisia SFS-standardeja. Sertifioinnin kohteena voi olla joko johtamisjärjestelmä, tuote tai prosessi tai henkilö.

Yhdenmukaistetulla standardilla tarkoitetaan eurooppalaista standardia, jonka on tunnustanut eurooppalainen standardointiorganisaatio, CEN, CENELEC tai ETSI.

– Hyväksymisen jälkeen standardeista tulee osa EU:n lainsäädäntöä, ja niitä noudattamalla valmistajat kaikkialla sisämarkkinoilla voivat olettaa toimintansa olevan EU:n lainsäädännön mukaista. Se auttaa vähentämään pienyrityksille aiheutuvia kustannuksia, Ala-Hiiro toteaa.

CE-merkintä kertoo EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimuksista

Moniin tuotteisiin vaaditaan CE-merkintä ennen kuin niitä saa myydä EU-maissa. CE-merkintä osoittaa, että tuote on tarkastettu ja se täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset. Se vaaditaan tietyiltä EU:n alueella myytäviltä tuotteilta, vaikka ne olisivat EU:n ulkopuolella valmistettu.

Yritysten toiminnan tueksi on tarjolla myös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusasiakirja, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan sellainen kuin pitääkin. Se on osa EU:n tuotelainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevaa arviointimenettelyä.

Ilmoitetut laitokset varmistavat, että markkinoille tuleva tuote on turvallinen

Jos markkinoille tulevalle tuotteelle on asetettu erityisiä vaatimuksia turvallisuuden, terveyden tai ympäristönsuojelun osalta, voidaan lainsäädännössä edellyttää kolmannen osapuolen arviointia. Tällaisen vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin tekee ilmoitettu laitos. Ilmoitetut laitokset ovat arviointilaitoksia, jotka on nimetty hoitamaan EU:n säädöksiin perustuvia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä.

TIC-toimiala kasvaa ja tarvitsee osaajia

Saatavuusongelmat ovat lisänneet standardien merkitystä, kun korvaavia tuotteita on etsittävä tutun toimittajan lisäksi toisaalta.

– Teollisuuden kunnossapitotoimia ei voi tehdä, jos osia ja komponentteja ei saa. Pula voi johtaa vaihtoehtoisten komponenttien, osien, varaosien ja tarvikkeiden käyttöön, mikä puolestaan voi johtaa myös riskiin tuotteen kokonaisturvallisuudessa. Komponenttipula leikkaa myös yrityksen kasvua, Ala-Hiiro muistuttaa.

Kasvava tarve on tuonut esiin alan osaajapulan. Standardointityöhön niin EU:ssa kuin Suomessakin tarvittaisiin pian alan huippuasiantuntijoita. EU Komissio aikoo edistää standardoinnin tuntemusta tiedeyhteisön parissa esimerkiksi EU:n yliopistopäivien ja tutkijoille tarkoitettujen koulutusten kautta. Eurooppalaista standardointijärjestelmää on kehitettävä, jota tällaisiin haasteisiin voidaan vastata.

Tarkista oman yrityksesi tuotteet

TUKES on luonut Tunnen tuotteeni -järjestelmän, jonka avulla valmistavan yrityksen on helppo arvioida ja tarkistaa, että tuotetta voi käyttää turvallisesti ja vastuullisesti. Oman yrityksesi tuotteet voit tarkistaa oheisen ohjelman avulla. Järjestelmä on luotu erityisesti pienyrityksille.

 

Lisätietoja:

Juha Ala-Hiiro

johtava asiantuntija

Teknisen Kaupan Liitto

juha.ala-hiiro@tekninen.fi

p. 040 197 3414

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus