Teknisen Kaupan Liiton jäsenyrityksen Telko Oy:n toimitusjohtaja Mikko Pasanen FECC:n hallitukseen

Julkaistu 21.5.2021 |

Telkon toimitusjohtaja Mikko Pasanen

Teknisen Kaupan Liiton hallituksen jäsen, Telko Oy:n toimitusjohtaja Mikko Pasanen on 20.5.2021 valittu FECC:n hallitukseen seuraavalle toimintakaudelle edustamaan Teknisen Kaupan Liittoa ja liiton kemian ja raaka-ainekaupan jaoston suomalaisia jäsenyrityksiä sekä pohjoismaisia liittoja ja yrityksiä.

FECC (European Association of Chemical Distributors)) on eurooppalainen kemianalan jakelijoiden etuja ajava yhdistys. Se edustaa kansallisten jäsenliittojensa ja suorien jäsenyritystensä kautta yli 1600 eurooppalaista yritystä, joista monet ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. FECC edistää aktiivisesti muun muassa vastuullisuutta sekä laadukasta kaupankäyntiä ja jakelua. Teknisen Kaupan Liitto on FECC:n jäsen.

FECC:n ylintä päätäntävaltaa edustaa hallitus, jossa on 12 jäsentä. Hallitus toimii aktiivisesti jäseniensä hyväksi mm. vaikuttamalla eurooppalaisen lainsäädännön muodostumiseen ja päätöksentekoon.

Telko on Teknisen Kaupan Liiton jäsen ja toimii myös aktiivisesti muun muassa liiton kemian ja raaka-ainekaupan jaostossa. Telko on osa Aspo- konsernia (Aspo Oyj).

Teknisen Kaupan Liitto onnittelee Mikko Pasasta valinnasta ja toivottaa menestystä suomalaisten ja eurooppalaisten kemianalan yritysten etujen ajamisessa.

Lisätietoja:

Mikko Pasanen
toimitusjohtaja
Telko Oy
mikko.pasanen@telko.com
p. 040 743 6665

Lauri Leskinen
johtava asiantuntija
Teknisen Kaupan Liitto
lauri.leskinen@tekninen.fi
p. 044 091 1067

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus