Teknisen Kaupan Liiton puoluepaneeli: Pk-yritysten kasvun vauhdittaminen tärkeää seuraavalla hallituskaudella

Julkaistu 29.11.2018 |

Pk-yritysten kasvua, kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia, vähäpäästöisiä liikennemuotoja sekä liikenneverkkoinvestointeja halutaan edistää Teknisen Kaupan Liiton puoluepaneelin osallistujien mukaan.

Teknisen Kaupan Liiton järjestämässä puoluepaneelissa kansanedustajat Johanna Karimäki (vihr), Jukka Kopra (kok), Hanna Kosonen (kesk) ja Ville Skinnari (sdp) keskustelivat investointeihin kannustavasta politiikasta. Keskustelua johti politiikan toimittaja Jussi Kärki.

Investointien vauhdittamiseen esitettiin monta keinoa.

– Politiikan tulisi tukea vahvemmin omistamista, jotta yritysten omistuksesta pidettäisiin pidempään kiinni. Toki lukuisat kansainväliset yritysostot kertovat, että meistä ollaan kiinnostuneita, Jukka Kopra kommentoi.

– Suomeen ja Eurooppaan investoidaan vähän, koska osaamista ja yhteiskunnan luotettavuutta kyseenalaistetaan. Lisäksi meiltä puuttuvat suuret liiketoiminta-alustat. Talous on liikaa muutamien toimialojen varassa ja arvoketjuissa olemme liian suppeasti mukana. Tarvitsemme ekosysteemejä esimerkiksi sääntelyn kautta niin kuin tehtiin GSM-standardin kanssa. Hallituksen tavoitetta kaksinkertaistaa kansainvälistyvien pk-yritysten määrä kannatan, Ville Skinnari sanoi.

– Kapea-alaisuus vaivaa myös hallintoa. Esimerkiksi hallinnossa liikenne, rakentaminen ja asuminen kuuluisivat samaan ministeriöön, Skinnari jatkoi. Rakennetun ympäristön ministeriötä kannatti myös Kopra.

Yleisökysymys omistamisen edellytysten heikentämisestä herätti keskustelua.

– SDP kannattaa veropohjan selkeää laajentamista. Työntekijöitä voisi nostaa osakkaiksi ja yritysten hallituksiin ja opettaa omistamista sitä kautta, Skinnari kommentoi.

– Yksityisten yritysten ja pörssiyritysten omistuksen erilainen verokohtelu ei ole oikeudenmukaista. Henki on Suomessa liikaa sellainen, että pärjätä saa, menestyä ei, sanoi Kopra.

– Vihreät ovat kannattaneet yrittäjävähennystä ja verotuksen kannustavuuden lisäämistä. Ohjelmassamme mainitaan myös osinkoverotuksen nosto, Johanna Karimäki kertoi.

Sähköautot ja väylät odottavat ratkaisuja

Sähköautojen ja -pyörien sekä väyläinvestointien edistämisestä käytiin aktiivista keskustelua.

– Käyttövoimakeskustelu ei saa olla liian yksipuolista, koska todennäköistä on, että sähkölle tulee piankin Suomesta tai muualta uusia teknologisia ratkaisuja, jotka muuttavat kenttää. Väylärakentamisessa kannatan yhtiömallia, Hanna Kosonen totesi.

– Sähköautoilun edistämisessä pitää muistaa, että sähkönkulutus tuplaantuu globaalisti 2040 mennessä ja se tuotetaan edelleen kivihiilellä varsinkin Intiassa. Siksi Toyotakin satsaa hybridiin eikä sähköautoihin. Verotukia vähäpäästöisille kulkuneuvoille voisi harkita, Skinnari mainitsi.

– Kaksipyöräisiä sähköajoneuvoja on yritetty edistää, mutta se kohtasi LVM:ssä virkamieskitkaa, Kopra kertoi.

Palvelevampaa hallintoa

Kysymykseen ympäristöluvan saamisen nopeuttamisesta osana investointien vauhdittamista kansanedustajat lupailivat määräajan asettamista käsittelylle sekä prosessin yksinkertaistamista muun muassa digitalisaation kautta.

Hallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyöstä nousi esiin hyviä kokemuksia.

– Suomi teki maailman ensimmäiset tiekartat kiertotalouteen ja muovin käsittelyyn. Samanlaista yhteistyötä, rikastavia yhteisöjä, pitää luoda enemmän, Kosonen totesi.

Kansanedustajat kehottivat Liiton jäseniä pitämään yhteyttä päättäjien ja virkamiesten kanssa.

– Kannattaa vaikuttaa jo valmistelun alkuvaiheessa. Osaajien tietoa tarvitaan, mutta valiokunnissa asiat ovat jo pitkälle lukkoon lyötyjä, Kosonen evästi.

 

 

Lisätietoja:

Markku Uitto

Toimitusjohtaja

Teknisen Kaupan Liitto

0400 407870

markku.uitto@tekninen.fi

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus