Teknisen Kaupan markkinakatsaus 1Q 2020: Myynti jäi hieman edellisvuodesta – joillakin toimialoilla nähdään myös kasvua

Julkaistu 27.4.2020 |

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti jäi 0,3 prosenttia pienemmäksi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä kuin vuotta aiemmin. Toimialojen välillä näkyy poikkeuksellisen suuria eroja – jotkut toimialoista kasvattivat myyntiään, mutta lähikuukaudet huolettavat kaikkia.

Toimialoista vain rakentamisen tuotteet ja palvelut kasvattivat myyntiään vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toimialan myynti kohosi lähes viisi prosenttia vuodentakaisesta.

Raaka-aineiden myynti laski liki kuusi prosenttia vertailuajankohdasta. Teollisuuden tuotteiden ja palveluiden sekä kuluttajatuotteiden myynti supistuivat molemmat noin puolitoista prosenttia edellisestä vuodesta.

– Paikoitellen sangen hyvät luvut kertovat, että tekninen kauppa on kohtaamassa korona-ajan haasteet hieman myöhemmin kuin esim. kuluttajakauppa ja -palvelut. Toisaalta teknisen kaupan sisälläkin toimialojen ja yritysten välillä on nyt poikkeuksellisen suuria eroja, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Rakentamisen tuotteita ja palveluita toimittavat yritykset ovat kysynnän puolesta jopa normaalia paremmassa tilanteessa. Ulkomainen työvoima jäi maahan ja käynnissä olevilla työmailla vauhti tuntuu pikemmin kiihtyneen. Etätyöskentely ja asunnon vaihdon lykkääminen ovat ilmeisesti lisänneet kuluttajien mahdollisuuksia ja tarpeita tehdä pikkuremontteja kotona, mikä osaltaan nostaa tuotteiden kysyntää.

Kuitenkin, kun rakentamisen uudet aloitukset ovat merkittävässä määrin siirtyneet eteenpäin, alkaa se heijastua mm. betoniteräksen myyntiin. Tällä hetkellä rakentamisen odotetaan pitävän pintansa syksyyn saakka, ensi vuodesta odotetaan haastavampaa.

– Moni etenkin konepajateollisuuteen toimittava yritys on kertonut, että teollisuuden veto on alkanut tai alkaa pian hiipua. Viimeisen reilun kuukauden ajan teollisuutta ovat vaivanneet tarjontaongelmat eli materiaali- ja komponenttipula; nyt edessä on kysyntäongelmat, kun investointitavaroiden kysyntä EU:ssa ja Yhdysvalloissa on hiljentynyt, Uitto kertoo.

Uitto arvioi, että kone- ja metallituoteteollisuuden kysyntä hiipuu kesällä ja rakentamisessa pudotus ajoittunee syksyyn uusien aloitusten ollessa jäissä. Tällä tulee olemaan merkittävä vaikutus tekniseen kauppaan.

– Siksi valtiovallan tukitoimenpiteiden olisi kestettävä ainakin vuoden loppuun. Tämä tarkoittaa mm. työelämän joustojen jatkamista ja rahoituksen riittävyyttä myös kesän jälkeiseen aikaan. Elvytystoimenpiteinä julkisten hankintojen nopeuttaminen ja julkisten rakennushankkeiden käynnistäminen tulisivat olla toimenpidelistalla. Tiestön korjausvelkaa olisi öljyn ja bitumin voimakkaan halpenemisen johdosta järkevää ja perusteltua pienentää merkittävässä määrin. Nopeana toimenpiteenä myös kotitalousvähennyksen nostaminen vilkastuttaisi talouden toimeliaisuutta.

Lisätietoja:
Markku Uitto
Toimitusjohtaja
Teknisen Kaupan Liitto
p. 0400 407 870
markku.uitto@tekninen.fi

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus