hibaby

Teräskaupan kehitys rauhoittui kahden vahvan kasvuvuoden jälkeen – tuotteiden hintakehitys nosti myynnin arvoa edellisvuodesta

Julkaistu 15.2.2019 |

Teräs- ja metallikauppa Suomessa nousi vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä sekä arvossa että volyymissa edellisvuoden vastaavasta ajasta. Erityisesti betoniteräksen volyymit kasvoivat neljännellä kvartaalilla selvästi, mutta koko vuoden osalta jäätiin kuitenkin edellisvuotta alemmalle tasolle. Valssatut tuotteet jatkoivat vuoden lopulla samanlaisella kehityksellä kuin alkuvuonnakin ja päätyivät vajaan viiden prosentin kasvuun.

Kokonaisuutena terästen ja metallien volyymit jäivät viime vuonna aavistuksen edellisvuodesta. Arvossa päädyttiin kuitenkin vajaan viiden prosentin kasvuun suotuisan hintakehityksen säestämänä.

Teräksen tarjontaa sävyttivät Euroopan Unionin tuontia koskevat väliaikaiset tuontikiintiöt. EU avasi 23 teräksen tuoteluokalle unioniin tuontia koskevat tariffikiintiöt 200 päivän ajaksi 19.7.2018 alkaen. Tuontikiintiöt ovat etenkin pitkissä tuotteissa täyttyneet jo loppuvuonna, mikä on rajoittanut tuontia. Tämä on myös korottanut hintoja Euroopan markkinoilla. Uudet pysyvät EU:n tuontikiintiöt astuivat voimaan 4. helmikuuta ja kestävät kesään 2021.

– Positiivinen vire on jatkunut kotimaan teräskaupassa useimmilla toimialoilla ja näkymät tuleville kuukausille ovat hyvät. Myös rakentamisen hidastumiseen liittyneet odotukset näyttäisivät siirtyneen vuoden viimeiselle puoliskolle. EU:n tuontikiintiöt eivät vaikuttaneet materiaalien saatavuuteen viime vuonna, joten voi varmasti hyvällä syyllä olettaa tilanteen jatkuvan samankaltaisena, sanoo Teräspalvelujaoston uusi puheenjohtaja, Tibnor Oy:n toimitusjohtaja Pekka Oja.

Verohallinnon harmaan talouden torjunnan ja Teknisen Kaupan Liiton teräspalvelujaoston jäsenyritysten tekemien havaintojen perusteella arvonlisäveropetokset ovat lisääntyneet teräskaupassa. Tämän vuoksi Verohallinto ja Teknisen Kaupan Liitto julkaisivat syksyllä 2018 kaksi yhteistiedotetta, joissa kerrottiin teräksen ostajille ja medialle, että ostajalla on velvollisuus selvittää kauppakumppaninsa luotettavuus, ja pyydettiin ostajia kiinnittämään huomiota tiettyihin harmaan kaupan tunnusmerkkeihin. Tämän uskotaan rauhoittaneen harmaan talouden toimijoita.

 

Lisätietoja:

Markku Uitto
Teräspalvelujaoston asiamies
Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja
markku.uitto(at)tekninen.fi
0400 407 870

 

Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja. Ala työllistää 20 000 henkeä, ja alan myynti vuonna 2018 oli 10,1 miljardia euroa.

Teknisen Kaupan Liiton teräspalvelujaostoon kuuluvat Alumeco Finland Oy, BE Group Oy Ab, Celsa Steel Service Oy, Elme Metall Finland Oy, Feon Oy, Oy Flinkenberg Ab, Oy Kontino Ab, Outokumpu PSC Finland Oy, Ovako Metals Oy, Polarputki Oy, Stén & Co Oy Ab ja Tibnor Oy.

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus