Teräskauppa kovassa kasvussa – saatavuusongelmat helpottaneet ja hinnat tasaantuneet

Julkaistu 17.11.2021 |

Lohjan asuntomessut 2021, teräksisen Pyörre-talon rakentaminen.

Teräs- ja metallikauppa jatkui kolmannella neljänneksellä kovassa, jopa 45 prosentin kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna. Myydyt tonnit kehittyivät reilut 15 prosenttia, joten hintojen nousun osuus myynnin kehityksestä oli jopa kaksi kolmasosaa. Kaikki päätuoteryhmät olivat hyvässä kasvussa. Vuoden alusta myynnin kasvua kertyi kolmannes ja tonneissa niin ikään reilut 15 prosenttia. Kysyntä jatkunee vilkkaana tulevinakin kuukausina.

Teräksen hinnat ovat tasaantuneet Euroopassa alkusyksyn aikana. Esimerkiksi kuumavalssatun teräksen ostohinta oli S&P Global Platts -tutkimuslaitoksen mukaan huipussaan kesäkuun lopussa. Siitä hinnat ovat laskeneet muutaman prosentin. Valssattujen tuotteiden saatavuus on parantunut eurooppalaisen autoteollisuuden tuotannon takkuillessa etenkin puolijohdepulan vuoksi. Autoteollisuus käyttää eurooppalaisten terästehtaiden tuotannosta suuren osan ja tuotannon seisahtumisen tai hidastumisen johdosta tätä kapasiteettia voidaan siis allokoida muille asiakkaille. Tämä on helpottanut saatavuustilannetta.

Uutena tekijänä teräsmarkkinassa on sähkön hinnan voimakas nousu, ja maailman suurin teräksentuottaja Kiina on joutunut jopa pysäyttämään terästehtaita energiapulan johdosta. Myös EU:n ja Yhdysvaltojen tuore sopimus vuonna 2018 käyttöön otettujen teräs- ja alumiinitullien poistamiseksi mahdollistaa eurooppalaisen teräksen viennin, jolla saattaa olla jälleen Euroopalle saatavuutta heikentävä vaikutus. Teräksen hintataso Atlantin takana ollut jopa selvästi Euroopan yläpuolella, mikä osaltaan lisännee vientiä. Molemmat asiat pitänevät teräksen hintaa ylhäällä jatkossakin.

– Syksyllä teräsmarkkina on tasaantunut vilkkaaseen tasoon ja kysyntä jatkuu vahvana. Ensi vuoden alkupuolisko näyttää myös lupaavalta, sanoo Teknisen Kaupan Liiton teräspalvelujaoston puheenjohtaja Oy Flinkenberg Ab:n toimitusjohtaja Christoffer Ehrnrooth.

Ympäristönäkökannat nousevat alalla yhä useammin esille ja terästehtaiden hiilidioksidivähennyshankkeita esitetään tiiviiseen tahtiin. Teräs on rakennusmateriaalina ikuisesti kierrätettävä, joten teräksen elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat pienet. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan myös valmistuksen ja kuljetuksen aikaisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen etsitään alalla ratkaisuja.

– Tie CO2-vapaisiin teräksiin on pitkä, mutta suunta on selvä, sanoo Ehrnrooth.

Lisätietoja:

Markku Uitto
Teräspalvelujaoston asiamies
Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja
markku.uitto(at)tekninen.fi
0400 407 870

Teknisen Kaupan Liiton teräspalvelujaostoon kuuluvat Alumeco Finland Oy, BE Group Oy Ab, Celsa Steel Service Oy, Elme Metall Finland Oy, Feon Oy, Finnish Ore Oy, Oy Flinkenberg Ab, Outokumpu PSC Finland Oy, Ovako Metals Oy, Polarputki Oy, Rautakontkanen Oy, Stén & Co Oy Ab ja Tibnor Oy.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus