Teräskauppa veti henkeä useamman kasvuvuoden jälkeen

Julkaistu 17.2.2020 |

Maailmantalouden ja etenkin Euroopan talouden hidastuminen tuli Suomeen viiveellä, mutta näkyi lopulta varsinkin loppuvuonna meilläkin. Rakentamisen nousu pysähtyi ja teollisuudessakin odoteltiin näkymien, kuten kauppasodan ja Saksan markkinoiden, selkiytymistä. Epäselvät näkymät ovat lykänneet investointeja ja jarruttaneet tilauksia.

Teräskauppa kääntyi miinukselle viime vuoden toisella neljänneksellä. Viimeinen neljännes jatkui samoissa merkeissä kuin kaksi edellistäkin ja tonneissa jäätiin runsaat seitsemän prosenttia alle edellisen vuoden. Vastaavan jakson myyntieurot jäivät vielä hieman tätä enemmän. Koko vuoden osalta heikennystä kertyi tonneissa viitisen prosenttia ja euroissa vajaa neljä prosenttia edellisvuodesta. Valssatuissa tuotteissa jäätiin varsinkin loppuvuonna hieman enemmän kuin pitkissä. Betoniteräs päätyi koko vuoden osalta edellisvuoden tasolle. Viimeisellä neljänneksellä asiakkaat pienensivät varastotasojaan, mikä osaltaan heikensi lukemia.

Myynnin hidastuminen oli odotettua, sillä tähän asti kasvu on ollut kovaa. Tällä hetkellä kysyntä on edellisvuoden tasolla.

Kuluvan vuoden näkymät pääasiakastoimialoilla ovat tyydyttävät. Konepajateollisuuden tilauskanta on hyvällä tasolla. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana havaittu kasvu saatujen uusien tilausten arvossa selittyy kuitenkin lähes yksinomaan telakkateollisuuden arvoltaan hyvin suurilla tilauksilla. Teollisuuden kysyntä on pitkälti riippuvainen tärkeimpien vientimaidemme talouskehityksestä.

Viimeisten ennusteiden mukaan rakentaminen kääntyisi tänä vuonna jälleen pieneen kasvuun. Asuntorakentaminen vähenee, mutta sen odotetaan jatkuvan kuitenkin hyvällä tasolla kasvukeskuksissa. Toimitilapuolella käynnistyi loppuvuonna 2019 useita suuria hankkeita ja niitä rakennetaan aktiivisesti vuonna 2020.  Infrarakentaminen tulee kasvamaan hieman vuonna 2020 – siinä suuri tekijä on liikenneväylien korjausvelan lyhentämiseen myönnetty lisärahoitus.

Teräskaupassa markkinoiden epävarmuus on totuttua suurempi. Kysynnän odotetaan kuitenkin pysyvän lähes edellisvuoden tasolla.

– Vaikka loppuvuoden kysyntä näytti huolestuttavalta, kuluvan vuoden alku on osoittanut useimmilla toimialoilla lupaavaa kehitystä. Tulevat kuukaudet näyttävät, mihin suuntaan tilanne kehittyy, mutta tämän hetken arvioiden perusteella merkittävää muutosta ei ole odotettavissa viime vuoteen verrattuna, sanoo Teräspalvelujaoston puheenjohtaja, Tibnor Oy:n toimitusjohtaja Pekka Oja.

 

Lisätietoja:

Markku Uitto
Teräspalvelujaoston asiamies
Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja
markku.uitto(at)tekninen.fi
0400 407 870

 

Teknisen Kaupan Liiton teräspalvelujaostoon kuuluvat Alumeco Finland Oy, BE Group Oy Ab, Celsa Steel Service Oy, Elme Metall Finland Oy, Feon Oy, Oy Flinkenberg Ab, Oy Kontino Ab, Outokumpu PSC Finland Oy, Ovako Metals Oy, Polarputki Oy, Rautakontkanen Oy, Stén & Co Oy Ab ja Tibnor Oy.

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus