hibaby

Venäjän-kaupan pakotetilanne muuttuu – kaupalla ja teollisuusyrityksillä samat huolenaiheet

Julkaistu 2.4.2019 | Hannu Kyyhkynen

Kaupan liiton Venäjän-kaupan ryhmän ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n järjestämässä yritysfoorumissa maaliskuun lopussa keskusteltiin pakotetilanteesta ja sen vaikutuksista Venäjän vientiin ja maassa operoiviin yrityksiin. Keskusteluun osallistuivat Venäjän-kaupan ryhmän lisäksi Konecranes Oyj:n, Valion, Kone Oyj:n sekä Solid Plan Consultingin edustajat.

Venäjän markkinoilla operoivien teknisen kaupan yritysten näkökulmasta oli arvokasta kuulla, että teollisuusyrityksissä pakotetilanne nähdään täysin samalla tavalla kuin kaupan yrityksissä. Pakotteiden noudattaminen vaatii ehdotonta huolellisuutta; asiakkaiden sekä heidän omistusverkostojensa tuntemusta.

Mikäli epäilet asiakkaasi taustoja tai mille tahoille yrityksen vientituotteita välitetään, selvitä ne huolellisesti ennen sitovien sopimuksien tekemistä.

– Pakotteiden osalta on aina parempi noudattaa ”know your customer” -periaatetta kuin joutua viranomaisten hampaisiin, vahvistivat Konecranes Oyj:n vaatimustenmukaisuudesta vastaava johtaja Matti Malminen sekä Kone Oyj:n asiantuntija Anna Koskinen.

Muun muassa kaksikäyttötuotteita koskevat vientirajoitukset tulevat helposti kysymykseen varsinkin teollisuuskaupassa, ja suomalaisten teknisen kaupan yritysten tuleekin varautua kaikessa välitysmyyntikaupassa pakoteklausuulien käyttöön.

Solid Plan Consultingin toimitusjohtajan Aleksi Pursiainen näki yhdeksi suurimmaksi haasteeksi hyödyllisten pakoteohjeistusten puutteen, koska viranomaiset ovat erittäin varovaisia pakotelainsäädäntöä arvioitaessa. Lisäksi eroavat tulkinnat eri maiden viranomaisten välillä lisäävät epävarmuutta ja luovat mahdollisuuksia riskejä etsiville toimijoille. Esimerkiksi EU:ssa ei ole todettu vuoden 2014 jälkeen yhtään pakotelainsäädännön rikkomisesta johtuvaa tapausta, joka olisi johtanut rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin.

Edellä mainittu antaa etulyöntiaseman ”harmaalla” alueella toimiville rikollisille yrityksille. Jos yritys on epävarma asiakasyritysten taustoista, kannattaa ottaa yhteyttä Venäjän-kaupan rahoitukseen erikoistuneiden kv-pankkien tai konsulttitoimistojen erityisasiantuntijoihin.

4,5 vuotta vastapakotteita

Valion Venäjän-maajohtaja Kari Finskas kertoi oman näkemyksensä Venäjän asettamien vastapakotteiden syistä ja seurauksista. Hän piti tärkeimpänä syynä vastapakotteiden asettamiselle ennemminkin Venäjän tavoitetta kasvattaa merkittävästi maidon tuotannon omavaraisuusastetta kuin EU:n asettamia pakotteita Krimin valtauksen jälkeen. EU:n pakotteet antoivat tosin Putinin hallinnolle erittäin hyvän syyn protektionististen toimenpiteiden käynnistämiselle.

Venäjän oman maidontuotannon ja teollisuuden kilpailukyky laadussa ja hinnoissa oli erittäin heikko Neuvostoliiton aikana, ja johti monelta osin maan elintarvikepulaan ja järjestelmän romahtamiseen.

Nykyitilanteessa isot venäläiset yritykset investoivat voimakkaasti maidontuotantoon ja jalostukseen valtion tuella. Kansainväliset yritykset ovat lokalisoineet tuotantonsa. Paikallisen tuotannon laatu ja tarjonta kasvaa jatkuvasti, mutta toisaalta markkinoille on ilmestynyt väärennettyjä tuotteita. Tuotteiden hintataso on noussut ja kulutus vähentynyt. Huhuja uusista pakotteiden piiriin otettavista tuoteryhmistä liikkuu. Finskas pitikin täysin mahdollisena, että vastapakotteet laajenevat uusille tuotesektoreille riippumatta länsivaltojen asettamien pakotteiden jatkosta.

Muutoksia odotettavissa

Lopuksi kuultiin EK:n Petri Vuorion tuoreet kommentit edellisviikon Washingtonin matkalta. Yhdysvaltojen mahdolliset lisäpakotteet huolestuttavat Venäjällä toimivia yrityksiä ja asettavat samalla lisäpaineita myös EU:n suuntaan pakotteiden kiristämiseksi.

Ukrainan tilanteen kiristyttyä Kertsinsalmen välikohtauksen jälkeen Ukrainan presidentinvaalit sekä asevarustelusopimusten (INF) irtisanomisesta johtuva poliittinen pattitilanne luo USA:ssa paineita kiristää Venäjä-pakotteita, joskin pahimpien kongressissa valmisteltujen lakiesitysten (DASKAA) ei uskota toteutuvan.

Sen sijaan jo viime syksynä Skripal-myrkytystapauksen yhteydessä USA:ssa valmistelluista lisäpakotteista (CBW Act 2) kolmea seuraavista toimenpiteistä– esimerkiksi venäläisten lentoyhtiöiden lentokieltoa USA:han, amerikkalaisen teknologiaviennin sekä venäläisen öljytuotetuonnin rajoituksia, pankkien lainoja Venäjälle sekä diplomaattisuhteiden keventämistä – pidetään Vuorion mukaan mahdollisina lisätoimina.

Teknisen kaupan yritykset ovat vahvasti edustettuna Kaupan liiton Venäjän-kaupan ryhmässä: kokoonpano 1.4.19 alkaen täällä.

 

Lisätiedot:

Asiamies Hannu Kyyhkynen

p. 050 599 4942

hannu.kyyhkynen(at)tekninen.fi

Hannu Kyyhkynen
Teknisen Kaupan Liiton asiamies
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus