Viisi vinkkiä vastuullisuuteen

Julkaistu 19.3.2021 | Markku Uitto

Suomalaiset yritykset ovat monilla mittareilla vastuullisuudessa maailman kärkiluokkaa. Kuitenkin tapoja toimia vastuullisesti on yhtä monta kuin on yrityksiäkin.  Käytännön vastuullistoimet vaihtelevat kopiopaperin kierrätyksestä yrityksen koko hankintaketjun ja tuotantoprosessien uudelleen organisointiin ja yrityksen koko olemassaolon tarkoituksen määrittelyyn. Useimmat vastuullisuuden malliyritykset ovat suuria, pienemmillä yrityksillä tilanne saattaa aiheuttaa hämmennystä. Mistä vastuullisuus pitäisi aloittaa? Mihin paukut kannattaisi laittaa? Miten vaikutuksia voisi mitata?

Kun yritys miettii omaa vastuullisuusstrategiaansa, on hyvä lähteä liikkeelle siitä, mitä yritys jo tekee. Esimerkiksi monet pk-yritykset jo toteuttavat vastuullisuuteen liittyviä asioita käytännössä, vaikka eivät ole mieltäneet toimintaansa vastuullisuuskysymyksen kautta. Yrityksissä voi vaikkapa olla henkilöstön hyvinvointia ja työviihtyvyyttä tukevaa toimintaa. Olemassa olevat vastuullisuusteot voivat muodostaa lähtökohdan vastuullisuusstrategialle.

Teknisen Kaupan Liiton tehtävä on tukea jäsenyrityksiään vastuullisuuskysymyksissä. Jokaisella yrityksellä on omat tapansa toimia vastuullisesti. Moni jaosto miettii parhaillaan, voisiko joukolla yrityksiä olla myös yhteisiä vastuullisuustavoitteita. Työkoneiden green deal sopimus on hyvä esimerkki siitä, miten joukko rakennuskone-, maanrakennuskone- ja trukkijaoston yrityksiä halusi sitoutua vapaaehtoisiin päästövähennyksiin, jotka ylittävät huimasti lakisääteisen tason. Uskon, että tämä on kohentanut työkonetoimittajien mainetta ja avannut ovia syvempään yhteistyöhön etenkin isompien kaupunkien hankinnoista ja rakentamisesta vastaavien virkamiesten kanssa.

Moni liiton jäsenyritys miettii omia vastuullisuuskysymyksiään YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin peilaten. Monille jaostoille saattaa löytyä mitattavia tavoitteita, jotka ovat luontevia ja tärkeitä useimmille yrityksille esim. työturvallisuuden kehittyminen tai kuljetusten päästöjen vähentäminen. Kullakin yrityksellä on omat keinonsa tavoitteisiin pääsemiseksi. Näistä keinoista haluamme kertoa muille jäsenille. Yritykset oppivat kuitenkin usein parhaiten toinen toisiltaan. Haluamme kertoa laajemmin vastuullisuusteoista myös muille sidosryhmille kuten nuorille ja potentiaalisille työntekijöille.

Mielestäni vastuullisuus on vahvimmillaan, kun se kumpuaa yrityksen arvoista ja etenkin kulttuurista. Johtajan esimerkki on vahva signaali. Vastuullisuus ei saisi olla päälle liimattua, vaan sen tulisi pohjautua aitoon tekemiseen. Paine eri sidosryhmiltä kasvaa koko ajan. Pankit, sijoittajat, asiakkaat, henkilöstö, tavarantoimittajat ja viranomaiset vaativat enemmän tekoja.  Kuitenkaan kaikessa vastuullisuus tekemisessä ei täydy olla maailman paras. Pk-yritysten kannattanee fokusoida, millä osa-alueella haluaa erottautua ja millä tyytyä esim. lainsäädännön huolelliseen noudattamiseen.

Vastuullisuusvinkkini teknisen kaupan yrityksille:

1.Mieti, mitä yritys jo tekee vastuullisuuden eteen

2.Ole proaktiivinen eli tee ennen kuin laki pakottaa esim. vapaaehtoisia sitoumuksia

3.Opi muiden tekemisestä (benchmarking)

4.Johda esimerkillä. Yrityksen arvot ja kulttuuri ohjaavat vastuullisuutta

5.Fokusoi eli kaikissa asioissa ei täydy olla maailman vastuullisin toimija

Ja lopuksi, hyvistä ja vastuullisista teoista on syytä kertoa myös muille.

Tänä päivänä puhutaan paljon yritysten ja toimialojen merkittävyydestä ja vaikuttavuudesta. Liiton varapuheenjohtaja, Onnisen toimitusjohtaja Martti Forss kiteytti asian artikkelissa Teknisen kaupan yritykset antavat virtaa liikenteen sähköistymiseen hyvin: ”Harvasta toimialasta voi sanoa, että se pelastaa maapallon, mutta mielestäni teknisen kaupan toimiala on sellainen. Mikä tahansa tekninen ratkaisu, joka vie luontoa ja raaka-aineita säästävään suuntaan, on arvokas teko. Ja sellaisia ratkaisuja me nimenomaan toimitamme.”

Lue lisää artikkeleita teknisen kaupan toimialan vastuullisuudesta.

Markku Uitto
toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan Liitto
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus