Asiakkuuksien kirjo on säästänyt taantumalta

Julkaistu 11.6.2009 |

Konepajateollisuudelle järjestelmiä toimittava Komas Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nikula näkee lähiajan näkymät kohtalaisen hyviksi.

– Tilausten määrä on vähentynyt, mutta mitään dramaattista ei ole näköpiirissä. Syksyä kohden alaspäinmeno tasaantunee.

Komas Oy on konepajateollisuuden sopimusvalmistaja, joka tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja kokoonpano-, koneistus- ja hydrauliikkatarpeisiin.

– Laajamittaista yhteistyötä tehdään ja siihen pyritään muun muassa ajoneuvo-, koneenrakennus-, voimansiirto- ja puolustusvälineteollisuudessa kansainvälisesti toimivien yritysten kanssa, Nikula selvittää.

Jyväskyläläisen Komas Oy on seitsemän vuotta vanha yritys, mutta sen juuret ovat tiukasti suomalaisessa teollisuudessa, ja osaamista konepajateollisuudesta on kymmenien vuosien ajalta. Yrityskauppojan myötä liiketoiminta on vuosien myötä kasvanut, ja viime vuonna yrityksen liikevaihto oli noin 170 miljoonaa euroa.

Komas Oy:n palvelutarjontaan sisältyy muun muassa materiaalihankinta, koneistettujen komponenttien ja hitsattujen rakenteiden valmistus ja asennusvalmiit hydrauliikkakokonaisuudet.

– Olemme sopimusvalmistaja, joten meillä rahoituskriisi alkoi näkyä sitä mukaa kun asiakkaamme alkoivat purkaa jakeluvarastojaan, Nikula arvioi taantuman vaikutusta yrityksen toimintaan.

Alihankkijoiden määrä vähenee

Komas Oy:n vahvuutena on asiakkuuksien kirjo hyvin erilaisilta metalliteollisuuden aloilta. Tilaukset ovat asiakasyrityksissä vähentyneet eri tahtia.

– Toisten asiakkaiden tilauskanta on vähentynyt puoleen, jotkut taas ovat tilanneet selvästi aikaisempaa enemmän. Yhtä selkeää mallia ei ole, mutta isoja kertatilauksia ei tällä hetkellä juurikaan tehdä.

Nikulan mukaan tilanne on tervehtynyt sikäli, että asiakkaat ovat äkkijarrutuksen jälkeen saaneet varastot realistiselle tasolle. Hän arvelee tilausten määrän vielä vähenevän kesän mittaan, mutta syksyä kohden tilanne tasaantunee.

Omien alihankkijoidensa määrän Jukka-Pekka Nikula uskoo tulevaisuudessa pikemminkin vähenevän kuin kasvavan.

– Tämä näyttää olevan omien asiakkaidemme tavoite, joten luonnollista on, että me pyrimme samaan.

Rakenteiden muuttaminen on Nikulan mukaan pitkäjänteistä työtä ja vaatii monen asian huomioon ottamista.

– Toisaalta nyt siihen on hyvät mahdollisuudet, kun kapasiteettia on riittävästi ja uutta suuntaa haetaan monella taholla.

Nikula uskoo konepaja-alan rakennejärjestelyjen jatkuvan ja isojen toimijoiden määrän entisestään kasvavan.

– Kustannuskilpailukyvyn merkitys nousee nykytilanteessa prioriteetiksi eri merkityksessä kuin aikaisempina lihavina vuosina, ja siihen on tulevaisuudessakin kiinnitettävä erityistä huomiota, hän muistuttaa.

Tiina Toivakka

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus