Teknisellä kaupalla on oma JOKO

Julkaistu 16.6.2009 |

Koulutus antaa uusia näkökulmia.

– Lähdin avoimella mielellä ja ehdottomasti on kannattanut. Koulutus on antanut ideoita tuttujen asioiden erilaiseen soveltamiseen ja syventänyt oman alan tietämystä.

Näin sanoo myyntipäällikkö Leena Sarell-Kankaanpää, joka suorittaa Teknisen kaupan ja palveluiden johtamiskoulutusohjelmaa JOKOa.
Puolen vuoden koulutusrupeama on nyt puolivälissä.

Sarell-Kankaanpäällä on kokemusta teknisesta kaupasta lähes koko työuransa ajalta. Teknisestä korkeakoulusta valmistuttuaan hän on työskennellyt alalla pääasiassa myyntitehtävissä.

Nykyisessä työpaikassa Schneider-Electric Oy:n teollisuusosastolla Sarell-Kankaanpää vetää viiden hengen tiimiä, joka vastaa tukkuliikeyhteistyöstä ja sen kehittämisestä sekä infra- ja vesihuoltokohteista.

Täydennyskoulutukseen Sarell-Kankaanpää hakeutui esimiehen ehdotuksesta.

– Innostuin heti, sillä omalle alalle räätälöity johtamiskoulutus kuulosti juuri siltä, mitä olen itsekin halunnut. Uutta oppia on aina tärkeää saada, ja olin myös kiinnostunut peilaamaan omaa osaamistani muiden osallistujien ja asiantuntijoiden tietotaitoihin, Sarell-Kankaanpää mainitsee.

Ei ”mitä?”, vaan ”kenelle?”

Koulutusohjelma käynnistyi tammikuussa, ja nyt on takana kolme kaksipäiväistä lähijaksoa. Kaikki lähipäivät ovat Sarell-Kankaanpään mielestä olleet hyödyllisiä.

Ensimmäisten lähijaksojen aikana on käsitelty globaaleja markkinoita, palveluliiketoiminnan luomista ja asiakkuuksien johtamista ja hallintaa.

– Lähipäivät ovat vaativia, koska ne edellyttävät luennoilla osallistumisen lisäksi oheismateriaaliin perehtymistä. Se kannattaa, sillä kokonaisuus avaa uusia näkökulmia ja parhaimmillaan muuttaa ajattelutapoja.

– Esimerkiksi asiakkuusstragioissa puhuttaessa korostettiin sitä, että on käännettävä näkökulmaa mitä-kysymyksestä kohti kenelle-kysymystä.

JOKO-koulutukseen liittyy lähiopiskelujen lisäksi ryhmissä tehtävä strategiatyö. Leena Sarell-Kankaanpään ryhmä tekee työnsä Schneider-Electriciin liittyvästä aiheesta, jossa haetaan uutta asiakkuusstrategiaa ja yhteistyömallia.

– Työ on edennyt hyvin ja valmistuessaan hyödyttää koko työyhteisöä, Sarell-Kankaanpää uskoo.

Toimialalle räätälöity

Teknisen kaupan johtamiskoulutus on Helsingin kauppakorkeakoulun HSE Executive Educationin toteuttama pilottiohjelma, jonka tavoite on käsitellä johtamiseen liittyviä asioita teknisen kaupan näkökulmasta.

– Ohjelman pääteemat ovat pitkälti samat kuin HSE EE:n tunnetussa JOKO-koulutusohjelmassa. Sisällössä on otettu huomioon toimialakohtaiset sovellukset ja erityispiirteet, ohjelmapäällikkö Pauliina Pellinen HSE Education Educationista kertoo.

Tiina Toivakka kuva Jarmo Teinilä

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus