Teknisen kaupan myynti lisääntyi 16 prosenttia

Julkaistu 2.2.2011 |

Teknisen kaupan kaikkien toimialojen myynti lisääntyi viime vuonna. Näkymät täksi vuodeksikin ovat positiiviset.

Tahmean alkuvuoden jälkeen Suomen talous elpyi vuoden 2010 aikana jopa odotettua nopeammin. Käänteen tapahduttua toisella neljänneksellä ovat niin teollisuuden tilaussaanti, tuotanto kuin vientikin jatkaneet vahvassa kasvussa aina vuoden viime kuukausille saakka. Vaikka kasvun odotetaan alkuvuoden aikana tilapäisesti hidastuvan, perusnäkymät ovat maamme kannalta edelleen positiiviset. Vahva kasvu Aasiassa pitää kansainvälistä kysyntää korkealla tasolla.

Myös Yhdysvalloissa vuoden viimeinen neljännes oli odotuksia parempi, ja kasvun odotetaan jatkuvan erityisesti palvelusektorin vetämänä.

Euroopassa tilanne jatkuu kaksijakoisena. Suomen kannalta merkittävissä vientimaissa Saksassa ja Ruotsissa talous on toipunut nopeasti. Saksassa myös kotimainen kysyntä on pitkästä aikaa kääntynyt kasvuun, mikä edesauttaa erityisesti teknologiateollisuuden yritysten vientiä. Toisaalta pelko velkakriisin leviämisestä ja finanssikriisin uudesta kärjistymisestä Euroopassa pitävät epävarmuutta yllä jatkossakin. Epävarmuus ja teollisuuden alhainen kapasiteetin käyttöaste hidastanevat kone- ja laiteinvestointien käynnistymistä myös tämän vuoden aikana.

Teknisen kaupan myynti koheni selvästi vuoden 2010 aikana. Heikomman ensimmäisen neljänneksen jälkeen myös myynti kääntyi selvään kasvuun toisella neljänneksellä, eikä hidastumisesta näkynyt merkkejä viimeiselläkään neljänneksellä. Vuoteen 2009 verrattuna myynti lisääntyi 16 prosenttia.

Raaka-ainekaupassa nopein kasvu

Toimialoista nopeinta kasvu oli raaka-ainekaupassa, jossa myynti kohosi reilut 36 prosenttia. Kasvun taustalla ovat kasvaneiden volyymien lisäksi raaka-aineiden kohonneet hinnat. Teollisuuden koneissa ja laitteissa käänne parempaan voimistui selvästi vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Alan myynti koheni 12 prosenttia edellisestä vuodesta. Teollisuustuotannon piristyminen on kiihdyttänyt erityisesti huollon ja tarvikkeiden kysyntää. Teknisessä kaupassa tämä näkyy selvästi tuotantotarvikekaupassa, joka kasvoi 17 prosentilla edellisestä vuodesta. Myös komponenttikauppa jatkoi viiden prosentin kasvussa. Rakennusalankoneiden ja laitteiden myynti kasvoi 12 prosenttia vuodesta 2009. Autonosa- ja rengaskaupassa kasvu kiihtyi 20 prosenttiin. Kuluttajakauppa ja logistiikka kasvoivat reilulla kuudella prosentilla.

Seuraavan kolmen kuukauden aikana myynnin kasvua odottaa 75 prosenttia jäsenyrityksistä, kun lukema joulukuussa oli 72 prosenttia. Koko vuoden myynnin arvioidaan kasvavan 88 prosentissa yrityksiä. Odotukset henkilöstömäärästä ovat hieman heikentyneet joulukuun suhdannebarometrista. Vuoden alussa 40 prosenttia vastaajista uskoi henkilöstömäärän kasvavan seuraavan vuoden aikana, kun osuus joulukuussa oli 43 prosenttia.

Toimitusaikojen pelätään pidentyvän edelleen. Pidempiä toimitusaikoja odottavien osuus kasvoi 51 prosenttiin joulukuun 41 prosentista. Tarjouspyyntöjen määrään kasvua ennakoi kaksi kolmasosaa vastaajista. Myös tilaussaannin suhteen oltiin edelleen optimistisia. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tilaussaannin arvioi kasvavan 67 prosenttia ja seuraavan vuoden aikana 84 prosenttia yrityksistä. Tammikuun suhdannetiedusteluun osallistui 164 yritystä, joiden osuus koko yhdistyksen liikevaihdosta oli 71 prosenttia.

Tanja Koljonen
Tilastoasiantuntija
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus