Tekninen kauppa menestyi vuonna 2011

Julkaistu 19.2.2012 |

Näkymät täksi vuodeksikaan eivät ole huonot.

Vuodesta 2011 muodostui tekniselle kaupalle odotetun hyvä. Myynti lisääntyi 16 prosenttia vuodesta 2010 eli 8,8 miljardiin euroon.

Alkuvuoden huimat kasvuluvut maltillistuivatkin syyskaudella. Tämä johtui pikemminkin vuoden 2010 loppupuolen paremmista vertailutiedoista kuin tilanteen merkittävästä heikkenemisestä. Kuukausitilaston perusteella myynti näyttäisi pysyneen syksyn aikana varsin vakaana kuukaudesta toiseen.

– Olen ilahtunut, että syksyn kaikesta negatiivisesta uutisoinnista huolimatta kaikki merkittävät toimialamme ylläpitivät hyvän kasvuvauhdin myös loppuvuonna. Tällä hetkellä odotukset tulevaisuudesta ovat yllättävän positiiviset, ja odotankin kasvun jatkuvan teknisessä kaupassa kuluvana vuonnakin, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto sanoo.

Odotukset kohtuullisia epävarmuudesta huolimatta

Vuoden 2011 alussa näkymät olivat valoisat ja odotukset suhdannebarometrin mukaan lähes kaikkien aikojen huippulukemissa. Euroopan velkakriisin myötä epävarmuus astui kuvioihin, ja odotukset heikkenivät teknisessä kaupassakin kesän jälkeen huomattavasti. Suhdannebarometri on kuitenkin koko syksyn ajan viitannut enemmänkin kasvun hidastumiseen kuin varsinaiseen myynnin laskuun; myynnin laskua odottavien yritysten osuus on jatkuvasti pysynyt suhteellisen pienenä.

Tämän vuoden tammikuun suhdannebarometrin mukaan seuraavan vuosineljänneksen myyntiodotukset pysyivät lähes joulukuun tasolla. Kasvua odottavien yritysten osuus pysyi 32 prosentissa, kun laskua odottavien osuus pieneni kymmeneen prosenttiin joulukuun 11 prosentista.

Kuluvaa vuotta koskevat odotukset hajaantuivat aikaisempia kuukausia enemmän. Myynnin kasvua odottavien määrä kohosi selvästi, 44 prosenttiin joulukuun 35 prosentista, mutta samalla myös laskua odottavien yritysten määrä nousi 22 prosenttiin joulukuun 12 prosentista.

Toimitusaikojen odotettiin pääasiassa pysyvän ennallaan lähikuukausien aikana. Vain neljä prosenttia vastaajista uskoi toimitusaikojen pitenevän, toisaalta aikaisempaa harvempi vastaaja odotti aikojen lyhenevänkään lähitulevaisuudessa.

Tammikuun suhdannetiedusteluun vastasi 177 yritystä, joiden osuus yhdistyksen suorien yritysjäsenten liikevaihdosta oli 64 prosenttia.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus