Tekninen kauppa panostaa vastuullisuuteen

Julkaistu 17.2.2013 |

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys järjesti 24.1.2013 Teknisen Kaupan vastuullisuusaamupäivän. Yhdistyksen jäsenyritysten johdon haastattelut ovat osoittaneet, että Teknisen kaupan yritykset panostavat vastuulliseen yritystoiminnan kehittämiseen.

Teknisen kaupan yritysten pitkien toimitusketjujen hallinta edellyttää yhä enemmän panostusta vastuulliseen toimintaan. Yritysten ymmärrys ja panostaminen vastuullisuuteen koko toimitusketjussa on vahvassa nousussa. Isoilla ja kansainvälisillä teknisen kaupan yrityksillä vastuullisuutta on mitattu ja raportoitu jo pitkään. Nämä yritykset kokevat sen tuovan niille kilpailuetua, jota oma henkilökunta ja asiakkaat arvostavat. Myös TNS-gallupin tutkimuksen mukaan vastuullisuudella on yhä suurempi rooli yrityksen maineen muodostumisessa.

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys selvitti vuoden 2012 aikana jäsenyritysten johdon haastatteluin keskeisimmät vastuullisuuteen liittyvät mahdollisuudet ja uhat. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vastuullisuusasiohin panostaminen tuo suuria yrityksiä enemmän haasteita, johtuen muun muassa henkilökunnan määrästä. Monessa pk-yrityksessä sosiaalisen vastuun elementit kuten hyvä johtaminen ja esimiestyö sekä henkilöstön osaamiseen panostaminen nousivat haastatteluissa voimakkaasti esille.

– Yritykset ovat ensisijaisesti vastuussa liiketoiminnastaan ja näiden prosessien vastuullisuus on monin verroin tärkeämpi ja tehokkaampi kilpailuetu kuin vastuullisuustempaukset tai hyväntekeväisyys, totesi Teknisen Kaupan vastuullisuusseminaarissa 24.1. puhunut Aalto Yliopiston professori Minna Halme.

Seminaarissa kuultiin myös Brandtin toimitusjohtajan Markku Hämäläisen esitys yrityksen ja sen merkittävimmän päämiehen, Hondan, vastuullisuusperiaatteista ja tavasta toimia. Skanskan vastuullisuusperiaatteita esitteli Antti Mölsä. Skanska pyrkii toteuttamaan eettisiä periaatteitaan tinkimättömästi kaikilla markkina-aluieilla läpi koko verkostonsa.

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys hyväksyi vuonna 2011 teknisen kaupan vastuullisuusperiaatteet, jotka pitävät sisällään taloudellisen, ympäristö- ja sosiaalisen vastuullisuuden ulottuvuudet.

– Pk-yritykset tarvitsisivat helppokäyttöisiä ohjeita ja työkaluja vastuullisuusasioiden jalkauttamiseen yrityksissä, totesi vastuullisuusseminaarin avannut TeknisenKaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto.

– Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys järjestää vuonna 2013 jäsenilleen yhä enemmän koulutusta, tietoiskuja ja työkaluja vastuullisuudesta, Uitto jatkoi.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus