Hallituksen puheenjohtajaksi Aki Ojanen

Julkaistu 9.2.2014 |

Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistyksen hallitus sai uuden puheenjohtajan.

Aki Ojanen on toiminut yhdistyksen hallituksessa varapuheenjohtajana jo aiemmin, joten perspektiiviä Teknisen kaupan toimialan erityispiirteisiin ja sen jäsenistöön hänellä riittää. Myös tämänhetkisen taloustilanteen tuomat erityiset kipukohdat ovat hänelle tuttuja.

–  Tällä hetkellä monessa jäsenyrityksessämme tulevaisuus mietityttää, eikä vähiten kehnon taloustilanteen takia, vaan myös mittavien talouden toimintaympäristön muutosten takia, jotka pakottavat yrityksiä miettimään yhä nopeammin uusia tuotteita, palveluja, liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikkansa kilpailukykyisyyttä, Ojanen sanoo.

– Yhdistyksen suurin kysymys onkin, miten se voi tukea jäsenistöään tässä muutoksessa ja taloustilanteessa, hän jatkaa.

Yhdistyksen edunvalvonnan tavoitteita ollaan parhaillaan tarkentamassa. Yhdistyksen hallituksen kevään työskentelyn keskiössä on toimialan elinkeinopoliittisten painopisteiden ja hallitusohjelmatavoitteiden kiteyttäminen. Lamaantuneet investoinnit ovat iso uhka sekä Suomen talouden kilpailukyvylle että uudistumiselle ja kaikki keinot investointien uudelleen käyntiin saamiseksi tulevat varmasti olemaan yhdistyksenkin ykköstavoitteiden joukossa.

Yhdistyksen hallitustyöskentely on Ojaselle kiinnostava liittymäpinta Suomessa ja lähialueilla operoiviin toimialan yrityksiin. Kokemusten vaihto ja toimiva keskusteluyhteys on hyvin heterogeenisellä toimialalla erityisen tärkeää. Hän painottaa hallitustyöskentelyn kollektiivista luonnetta ja tarvetta kuunnella hyvin huolellisesti sitä, millaisia asioita jäsenyrityksissä milloinkin on pinnalla.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus