Vaikuttajaryhmä ideoi tapoja edistää toimialan tavoitteita

Julkaistu 10.2.2014 |

Vaikuttajaryhmän perustamisella haetaan Teknisen kaupan toimialalle vaikuttavuutta. Ryhmän tavoitteena on avata elinkeinopoliittisia painopisteitä käytännössä, ja tarjota yhdistyksen ja yrityksen yhteispuheenvuoroihin oikeita yritysesimerkkejä.

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen uudessa strategiassa nousee vahvasti esiin jäsenistön tarve nostaa alan ja yhdistyksen vaikuttavuutta. Tämä tarkoittaa aktiivisempaa osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimialalle tärkeiden asioiden nostamista terävämmin ja useammin esille.

Tätä päämäärää tukemaan yhdistys on kutsunut kokoon Teknisen Kaupan Vaikuttajaryhmän.

Vaikuttajaryhmä on vapaaehtoinen työryhmä, joka valmistelee ja toteuttaa yhdessä suunniteltuja asioita. Isommat linjapäätökset tekee edelleen yhdistyksen hallitus. Vaikuttajaryhmä laajentaa Teknisen kaupan vaikuttamispintaa ulospäin.

Ryhmän tavoitteena on avata elinkeinopoliittisia painopisteitä käytännössä, ja tarjota yhdistyksen ja yrityksen yhteispuheenvuoroihin oikeita yritysesimerkkejä.

Vaikuttajaryhmä ideoi tapoja vaikuttaa toimialan elinkeinopoliittisten tavoitteiden puolesta ja myös tuottaa puheenvuoroja, joilla näitä tavoitteita tuodaan julkisuudessa esiin.

Vaikuttajaryhmän ensimmäisessä kokouksessa mietittiin mm. vastauksia kysymyksiin MITÄ (esim. alan elinkeinopoliittiset painopisteet), KENELLE (viranomaiset, jäsenten asiakkaat, opettajat ja oppilaat jne.) ja MITEN (mediat, oppilaitostapahtumat jne.). Ideoinnin tuloksena syntyi alustavaa toimintasuunnitelmaa niin mediaan kuin oppilaitoksiinkin vaikuttamiseksi ja lennokkaita ajatuksia puheenvuoroista, joilla toimiala saisi äänensä positiivisella tavalla erottumaan.

Vaikuttajaryhmän kokoonpano on Tom Grönmark Onninen Oy, Anna Hyvönen Ramirent Finland Oy, Pekka Järvinen Algol Technics Oy, Hans Martens SEW Eurodrive Oy, Sam Nieminen SGN Group Oy, Pauli Mikkola Continental Rengas Oy, Pasi Nieminen Toyota Material Handling Oy, Timo Okkonen Inspecta Oy, Pertti Rekonen Wihuri Oy Tekninen Kauppa ja Timo Savolainen Brevini Finland Oy. Puheenjohtajana Vaikuttajaryhmässä toimii yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto ja sihteerinä viestintäpäällikkö Kirsi Gimishanov.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus