Tauti ja oikea lääkitys

Julkaistu 24.3.2015 |

Eduskuntavaaleihin on aikaa enää muutama viikko. Puolueet ja ehdokkaat tekevät täyspäiväisesti töitä vakuuttaakseen kansalaiset oman linjansa paremmuudesta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan hengissä pitämiseksi. Mediat pitävät puolueille paneeleja ja tenttejä, joissa suurin riita näyttää muodostuvan siitä, kuka puhuu kenenkin päälle ja saako sitä puheenvuoroa ja milloin.

Tulevan hallituksen listalla on ainakin kaksi merkittävää asiaa: Julkisen talouden tasapainotus ja työttömyyden kääntäminen laskuun.

Talouden ennusteet synkentyvät päivä päivältä.  Julkinen talous oli vuonna 2014 alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Tilastokeskuksen tiedoista selviää, että valtiontalouden alijäämä paisui viime vuonna ennakoidusta 7 miljardista eurosta 8 miljardiin euroon.  On siis täysin välttämätöntä sopeuttaa julkisen talouden menot tuloja vastaaviksi, niin rakenteiden uudistamisen kuin toiminnan tehostamisen kautta.

Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli 268 000. Työttömyysaste kipusi 10,1 prosenttiin vuodentakaisesta 9,1 prosentista. Työministeriön työnvälitystilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun päättyessä peräti 355 000 työtöntä työnhakijaa.

Viimeisimpänä ennustajana Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on korjannut talouden kasvuennustetta alaspäin, koska investoinnit eivät käynnisty vielä tänäkään vuonna. Juuri julkistetussa suhdanne-ennusteessaan Etla ennustaa, että kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 0,5 prosenttia, kun se vielä syyskuussa odotti 0,8 prosentin kasvua.

Oletettua heikompi kasvu johtuu ennen kaikkea siitä, että arviota investointien kehittymisestä on korjattu alaspäin. Etlan mukaan yritysten investointihalut ovat olleet ennakoitua vähäisempiä. Etla ennustaa investointien supistuvan kuluvana vuonna 1,4 prosenttia.

Teknisen kaupan lääke Suomen talouden kääntämiseen on investointeja tukeva politiikka. Meidän näkemyksen mukaan hyvä työllisyys on seuraus siitä, että taloudellinen toimintaympäristö kannustaa yrityksiä investoimaan ja siten hakemaan kasvua. Tekninen kauppa kokee toimintaympäristön suurimpien haasteiden olevan työmarkkinoiden heikko joustaminen, työvoimakustannusten korkea taso, verotuksen ennustamattomuus ja se, että verotus ei tue investointien käynnistymistä, sekä logistiikan kilpailukyvyn heikkeneminen niin tiestön korjausvelan osalta kuin meriliikenteen kasvavien kulujen osaltakin.

Kun saamme uusien investointien kautta talouden pyörät pyörimään, tarkoittaa se kansakunnalle parempaa työllisyyttä, näihin liittyvien sosiaalimenojen pienentymistä ja verotulojen kasvua, jota kautta myös julkinen talouskin tervehtyy.

Markku Uitto

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus