Blogissa: Fiorinan esitys

Julkaistu 2.6.2015 |

Hyvä ystäväni löi käteeni DVD-elokuvan, joka sisälsi Carly Fiorinan seminaariesityksen.  Fiorina, joka tunnetaan mm. entisenä HP:n vaikutusvaltaisena CEO:na, esitelmöi liikkeenjohtamiskokemuksistaan HP:ssä. Minuun vetosi erityisesti Carlyn esityksen selkeys ja erinomaiset kiteytykset, joista ajattelin kertoa seuraavassa.

Fiorinan simppeli holistinen malli muodostuu neliöstä, jonka sivuilla on strategiaan ja johtamiseen liittyvät asiat, resursseihin liittyvät tekijät sekä kulttuuriset asiat. Ideana on tarkastella kehitettävän asian tai kohteen vaikutuksia bisneksen kokonaisuuteen (=neliö). Mallin etu on se, että yksittäiset arjen kehityskohteet saavat laajemman sisällön, kun yritys voi samanaikaisesti hahmottaa kehityskohteen holistisia vaikutuksia, eli vaikutuksia neliön muihin tekijöihin.

Oman kokemukseni perusteella arjen päätöksiä voisi valmistella paremmin ja estää pahimmillaan toimenpiteiden aiheuttamaa osaoptimointia tai jopa tuloksen heikentymistä. Usein esimerkiksi organisaatiota rukataan irrallaan strategiasta. Tai innostutaan bisneksen mittareiden kehittämisestä, mutta ei varmisteta, miten mittarit tukevat strategisten tavoitteiden saavuttamista, tai organisaation toimintaa strategian toteutuksessa. Isot IT-projektit ovat kuuluisia huonomaineisuudestaan. Miten selvä käsitys meillä on IT-järjestelmiä suunniteltaessa niille asetettavista vaatimuksista osana työprosessien tukemista ja strategian toteuttamista?

Seminaarissa Fiorina puhui kulttuurin ja strategian yhteydestä esimerkin avulla. Yritys ei puuttunut johtajansa toimintaan, kun hän askel askeleelta lähestyi strategian edellyttämän, hyväksyttävän toiminnan rajoja – ja lopulta ylitti sen. Toiminta antoi viestin johdon suhtautumisesta valmistelemaansa strategiaan. Arvojenkin kehittäminen tulee perustua strategiavalintoihin, vaikka joskus näkeekin, kuinka niitä määritellään irrallaan kokonaisuudesta.

Innostuneena Fiorinan esityksestä, päätin tehdä omassa organisaatiossani aina muutaman kysymyksen, kun keskustelemme kehitystoimenpiteistä:

– Mitä hyötyä asiakkaamme saavat strategiastamme sen toteutuessa?

– Miten hyvin prosessimme ja toimintatapamme tuottaa todellisia asiakashyötyjä?

– Miten yksittäinen kehitysaloite lisää strategiamme tuottamia asiakashyötyjä ja istuu Fiorinan neliön ulottuvuuksiin?

Suosittelen Fiorinan mallia arjen bisnesnavigoinnissa!

 

Pekka Järvinen

Managing Director, Algol Technics Oy

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus