Pääkirjoitus: Hallituksella tekemisen meininkiä

Julkaistu 6.6.2015 |

Pääministeri Juha Sipilän tomerat otteet hallitusohjelman synnyttämisessä ovat tehneet vaikutuksen. Visio, SWOT, strategia, hallituksen nimittäminen ja yhdessä virkamieskunnan kanssa avokonttorissa suunniteltava toimintasuunnitelma strategian toteuttamiseksi, ovat kuin suoraan yritysjohtamisen oppikirjasta.  Nähtäväksi jää millaiset tuloskortit Sipilä johtoryhmälleen neuvottelee.

Itse hallitmarkku_pieni_mediumusohjelma paisui alkuperäisestä, ollen 36-sivuisena sangen kunnianhimoinen. Elinkeinoelämä voi olla tyytyväinen sen sisältöön.  Hallituskaudelle sovitut 4 miljardin tasapainotustoimet julkiseen talouteen riittävät pysäyttämään velkasuhteen kasvun. Leikkauksia tehdään laajalla rintamalla, mutta verot eivät kokonaisuutena nouse. T&K- ja koulutusmäärärahojen leikkaus voidaan nähdä Suomen ja yritysten kannalta negatiivisena asiana, mutta tiukassa tilanteessa niiden kanssa voidaan elää.

Ilahduttavaa on se, että tavalla tai toisella kaikki Teknisen Kaupan tavoitteet ovat huomioitu uudessa hallitusohjelmassa. Yritysverotuksen ennustettavuuteen ja oikeusvarmuuteen kiinnitetään huomiota. Hallitus lupaa selvittää yrityksen verotettavasta tulosta tehtävää varausta investointien edistämiseksi. Liikenneväylien rahoitusta lisätään 600 miljoonalla eurolla hallituskaudella ja väylämaksujen puolitusta jatketaan yhdellä vuodella. Yhtenä hallituskauden kärkihankkeena on, että paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan. Hallitus odottaa työmarkkinajärjestöiltä vastauksia elokuussa heinäkuussa esiteltävään yhteiskuntasopimukseen, jonka tavoitteena on yksikkötyökustannusten alentaminen viidellä prosentilla. Tähän kun lisätään, että yhtenä tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen, voidaan todeta, että kyllä tämä ohjelma omalta osaltaan lisää yritysten luottamusta ja mahdollistaa myös investointien paremman käynnistymisen.

Kolmen Ässän Trio vaikuttaa löytäneen toisensa. Yhteisissä ulostuloissa on aistittavissa luottamuksen ilmapiirin. Suomen tilanne on vaikea, mutta jos tämä yritysjohtajamainen asenne jatkuu aitona kykynä tehdä päätöksiä ja viedä ne maaliin saakka, voi Oy Suomi Ab tehdä käänteen ja löytää eväät terveeseen liiketoimintaan ja tulevaisuuden uskoon.

Rauhaisaa ja lämmintä kesää odotellessa,

Markku Uitto

Toimitusjohtaja

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus