Rakennuskoneiden vuokramarkkinat ennallaan, piristymistä odotetaan ensi vuonna – rakennuskoneiden vuokrausaste kasvussa

Julkaistu 3.6.2015 |

Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraustoiminnan volyymi pysyy tänä vuonna ennallaan Forecon Oy:n tuoreen ennusteen mukaan. Kasvutekijöitä markkinassa ovat korjausrakentamisen kasvun kiihtyminen, muu kuin rakentamisen konekäyttö sekä vuokrakoneiden markkinaosuuden lisääntyminen. Uudistalonrakentamisen vuokrakonekäyttö kuitenkin vähenee ja pitää kokonaisvolyymin nollatasolla.

Rakennuskoneiden vuokraustoiminnan arvo oli reilut 620 miljoonaa euroa vuonna 2014. Siitä rakentamisen kolmen osasektorin eli talojen uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja infrarakentamisen osuus oli noin 73 %. Loppuosa sisältää vuokrauksen muille toimialoille kuten teollisuudelle, palvelujen tuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ym. töihin. Rakentamisen haastavasta suhdannetilanteesta huolimatta vuokrakoneiden käytön osuus rakentamisessa on noussut.

Uusi ennuste on tämän vuoden osalta hieman viime vuoden marraskuun ennustetta matalampi. Uusia isoja toimitilahankkeita on käynnistynyt ja käynnistymässä lisäten konekysyntää loppuvuonna. Aloitusten siirtyminen ja rakentamisen vaiheistus lykkää kuitenkin aiemmin jo tälle vuodelle ennakoitua konekäyttöä eteenpäin. Rakentamista kannattelevat juuri nyt suuret kohteet, kun rakentamisen perustaso on aika matalalla. Asuntorakentaminen on ollut laskussa, ja sen rakennuskonekysyntä on supistunut useana vuonna.  Suunta jatkuu vielä tänä vuonna. Uusien asuinrakennushankkeiden aloitusten odotetaan kuitenkin kääntyvän pieneen kasvuun ja näkyvän koneiden käytön kasvuna ensi vuonna.

Ensi vuonna uudisrakentamisen konevuokraukselle ennakoidaan varsin hyvää noin 4 % kasvua. Konekysyntää luovien suurimpien talotyyppien määrä kasvaa, mikä tuo alalle kasvua. Myös asuinrakentamisen konevuokraus kääntyy muutaman laskuvuoden jälkeen kasvuun.

Asuinkerrostalojen osuus uudistalonrakentamisen konevuokrauksesta on noin viidesosa. Tämä markkina kasvoi voimakkaasti vuosien 2010–2013 aikana korkealla pysyneiden kerrostalojen aloitusmäärien takia. Vaikka viime ja tänä vuonna on laskua, määrällinen taso on pysynyt suhteellisen hyvänä.

Toimitilarakentaminen on yli 50 % uudisrakentamisen konevuokrauksesta. Se oli viime vuonna hyvässä kasvussa. Kyse oli julkisten, varasto- ja liikenteen rakennusten konekysynnästä. Tänä vuonna toimitilapuolen aloitukset vähenevät ja vuokrakonekäyttö laskee 5 prosenttia. Ensi vuonna kasvua tuo teollisuus-, liike- ja sairaalarakentamisen konekäytön kasvu. Nämä rakennustyypit ovat merkittäviä koneiden käytön kannalta. Toimitilarakentaminen on asuntorakentamista konevaltaisempaa.

Koneiden vuokraustoiminta korjausrakentamisessa lisääntyy tänä vuonna 4 %. Kasvu kiihtyi jo viime vuonna ja sama linja jatkuu vielä tänä vuonna. Korjaamista lisää asuinkerrostalojen korjaamisen kasvu mm. valtion avustusten tukemana. Ensi vuonna em. kasvu hidastuu kahteen prosenttiin. Korjausrakentamisen kasvu näkyy erityisesti teline- ja suojauskaluston kysynnässä.

Koneiden maahantuonti säilyi vuonna 2014 edellisvuoden tasolla. Konetuonnin näkymä tälle vuodelle vaihtelee selvästi tuoteryhmittäin ollen keskimäärin edellisvuoden tasolla. Koneinvestointien uskotaan viriävän reippaammin vasta vuoden 2016 puolella.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Markku Riihimäki
Forecon Oy, 040 704 1187

Johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala
Forecon Oy, 0400 476 249

Johtaja Heikki Ojanperä
Tekninen Kauppa, 09 6824 1322

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus