Yhdistyksen tilastot tulevat tarpeeseen

Julkaistu 11.11.2009 |

Peruutuspeiliin katsominen ei enää riitä, vaan yhdistyksen suhdanne-ennusteilla kurkistetaan myös tulevaisuuteen.

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen yksi tärkeimpiä jäsenpalveluita on erilaisten tilastojen ja suhdanne-ennusteiden tekeminen. Pelkästään erilaisia markkinatilastoja tehdään vuosittain noin 50.

– Markkinatilastojen tiedot kerätään pääasiassa omilta jäsenyrityksiltämme, joissakin tapauksissa mukana voi olla joku ulkopuolinen iso toimija. Tilastoja tehdään eri ajanjaksoille ja erikokoisina aina tarpeen mukaan. Yhdessä markkinatilastossa voi olla tuotenimikkeitä kymmenestä satoihin, ja ajanjakso on kuukaudesta jopa vuoteen, yhdistyksen tilastoasiantuntija Tanja Koljonen kertoo.

Päätökset tilastojen laajuudesta, mukaan otettavien tuotteiden ja tuoteryhmien valinnasta sekä seurattavasta ajanjakson pituudesta tehdään kunkin jaoston sisällä.

– Jäsenyrityksemme vaikuttavat siis itse tilastojen sisältöön eli keräämme juuri sellaista tietoa, mikä on yritykselle merkityksellistä, Koljonen korostaa.

Kattavaa tilastointia

Tuotekohtaisen ja euromääräisen myynnin tilastoinnin lisäksi Koljosen vastuulla on myös palkkojen tilastointi ja raportointi. Palkkaseuranta kattaa kaikki yhdistyksen jäsenet, ja tilastot tehdään vuosittain aina syksyisin.

– Nimikkeitä on todella paljon, ja tietoja ilmoittaa noin puolet jäsenyrityksistämme, mikä antaa riittävän kattavan kuvan palkkatasosta ja -kehityksestä.

Yleisen tilastoinnin lisäksi palkkaseurantaa tehdään muutamille jaostoille erikseen.

– Jäsenpalveluihimme kuuluu myös tilauksesta tehtävät tilastot, tosin silloin mukana on oltava riittävä määrä yrityksiä, Koljonen muistuttaa.

Tilastojen ohella yhdistyksen jäsenistön käytettävissä on myös noin kerran kuussa koottava suhdanneseuranta.

– Siihen kerätään mahdollisimman kattavasti tietoa eri teollisuuden aloilta sekä kansainvälisiä ja kansallisia kansantalouden lukuja. Niistä kootaan yhteenveto, jonka jäsenyritykset saavat käyttöönsä. Tanja Koljonen selvittää.

Barometri ennustaa

Tämän vuoden alusta lähtien jäsenistölle on jaettu joka kuukausi myös Teknisen kaupan oma suhdannebarometri, jossa pyritään nykytilanteen valossa ennustamaan alan tulevaisuuden näkymiä myynnin ja henkilöstön suhteen.

– Barometrin ilmestymistiheyttä lisättiin tänä vuonna, ja siitä on tullut käyttökelpoinen työkalu niin jäsenille kuin meille liitossa työskenteleville.

Tanja Koljonen korostaa, että tilastot tehdään jäsenyrityksiä kuunnellen.

– Palaute on tervetullutta, ja olemme myös valmiita tarvittaessa kehittämään toimintaamme.

Jutun liitteenä on tilasto teknisen kaupan myynnistä vuodelta 2009 syyskuun loppuun saakka.

Tiina Toivakka

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus