Vahva kasvu jatkui teknisessä kaupassa

Julkaistu 12.5.2011 |

– Tekninen kauppa kasvoi alkuvuonna jopa odotettua voimakkaammin, ja hyvä vire jatkui heinäkuussakin, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto sanoo.

Tammi-kesäkuun aikana Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen jäsenyritysten myynti kohosi lähes 4,3 miljardiin euroon, missä on lisäystä edellisvuoteen lähes 22 prosenttia. Kasvuvauhti näytti jo huhtikuussa hieman hidastuvan, mutta touko-kesäkuussa palattiin uudelleen yli 20 prosentin kasvutahtiin. Kaikki toimialat jatkoivat selvässä kasvussa. Kovin kasvu, 29 prosenttia, saavutettiin raaka-ainekaupassa, osittain kohonneiden hintojen vuoksi.

– Tekninen kauppa kasvoi alkuvuonna jopa odotettua voimakkaammin, ja hyvä vire jatkui heinäkuussakin, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto sanoo.

Heinäkuussa teknisen kaupan myynti lisääntyi edellisen vuoden heinäkuusta 15 prosentilla.

Odotukset ennakoivat kasvun hidastumista

Elokuussa puolivälissä tehdyn suhdannekyselyn tulokset heikkenivät odotetusti kesäkuun luvuista. Jäsenyrityksemme näyttävät tässä vaiheessa uskovan pikemminkin myynnin kasvun hidastumiseen kuin myynnin supistumiseen. Seuraavan kolmen kuukauden aikana myynnin uskoi kasvavan 41 prosenttia yrityksistä, kun osuus kesäkuussa osuus oli vielä 75 prosenttia. Seuraavaa kahtatoista kuukautta koskevissa odotuksissa tapahtui lähes samanlainen muutos.

Myynnin kasvuun uskoi elokuussa 47 prosenttia vastaajista, kun kesäkuun kyselyssä luku oli 81 prosenttia. Myynnin laskua odottavien osuus pysyi edelleen pienenä vaikka hieman kohosikin kevään ja alkukesän kyselyistä. Heikentyneet näkymät heijastuivat myös henkilöstönäkymiin. Henkilöstömäärän arvioi seuraavan vuoden aikana kasvavan 29 prosenttia vastaajista kesäkuun 44 prosentin sijaan. Laskua henkilöstömäärään odotti 18 prosenttia vastaajista.

Toimitusaikojen uskottiin pysyvän seuraavien kuukausien aikana ennallaan. Toimitusaikojen pidentymiseen uskoi enää 19 prosenttia yrityksistä.

Lähiaikojen näkymät aiempaa epävarmemmat

Vielä alkukesästä tunnelmat olivat useista epävarmuustekijöistä huolimatta varsin positiiviset ja kasvun jatkumiseen uskottiin yleisesti. Toisen neljänneksen tuotantoluvut olivat odottamattoman heikkoja niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Usko teollisuusmaiden kykyyn selvitä velkataakastaan on horjunut niin

Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Useimmat ennakoivat indikaattorit viittaavat tällä hetkellä tuotannon kasvun selvään hidastumiseen.

Vaikka tilanne jatkuu hermostuneena, talouskasvua tukevia tekijöitäkin on. Kasvu kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Kiinassa, on jatkunut hienoisesta hidastumisesta huolimatta vahvana. Japanissa teollisuustuotanto on alkanut elpyä kevään maanjäristyksen jäljiltä. Jälleenrakentamisen käynnistymisestä odotetaan piristystä myös kansainväliseen kysyntään. Tämän lisäksi sekä keskuspankit että G7-maat ovat ilmaisseet olevansa valmiita kaikkiin mahdollisiin toimiin markkinoiden vakauttamiseksi. Elvyttävällä rahapolitiikalla kasvua voidaan toki tukea, mutta talouden perusongelmia se ei pysty ratkaisemaan.

Tuotannon taso turvattu lähikuukausiksi

Talouskasvun hiipumisen vaikutukset Suomeen tulevat erityisesti viennin kautta. Jo kesäkuussa viennin ja teollisuustuotannon kasvu jäivät lähes olemattomiksi. Tilanteen heikkeneminen on toistaiseksi näkynyt erityisesti metsäteollisuudessa, jossa sekä tilaussaanti että tuotanto ovat kääntyneet laskuun. Konepajateollisuudessa sen sijaan uusia tilauksia saatiin alkuvuonna runsaasti, ja monien yhtiöiden tilauskirjat ovatkin täynnä pitkälle ensi vuoteen.

– Tuotannon tason pitäisi tämän perusteella olla turvattu seuraaviksi kuukausiksi, mikä tietää hyvää myös teknisen kaupan yrityksille, Uitto huomauttaa.

Lisääntynyt epävarmuus kuitenkin vaikuttaa asiakasyritysten investointihalukkuuteen. Investointikysynnän uusi tyrehtyminen maailmalla heijastuisi nopeasti myös muuhun vientiteollisuuteemme.

Teknisen kaupan myynti 1.1.-30.6.2011 Myynti (1 000 €, alv 0) Muutos-% ed.vuoteen verrattuna
Raaka-ainekauppa 1 216 640 29
Teollisuuden investointitavarat 867 896 22,6
Rakentaminen 1 250 963 17,2
Tuotantotarvikkeet 540 542 25,7
Kuluttajakauppa ja autoalan jälkimarkkina 390 285 11,8
Tekninen kauppa yhteensä 4 275 326 22,0
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus