Muutosmoottori 3/2012

Nurmea, Viréniä ja Karppista kaivatessa

Tänä kesänä eurotalouden ongelmat häiritsivät lomanviettoa. Etelä-Euroopan  talousongelmat ovat heikentäneet niin ostopäällikköindeksiä kuin kuluttajienkin luottamusta. Teknisen kaupan myynti lisääntyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla reilut kolme prosenttia edellisvuodesta. Alan odotukset tulevasta myynnin kehityksestä olivat elokuussa kesäkuuta varovaisemmat. Tunnelmat ovat yrityksissä jonkin verran ristiriitaiset. Hajonta toimialojen ja yritysten välillä on kasvanut. Kuitenkaan mitään vuosien 2008–2009 …

Lue lisää


  • Tekninen kauppa kasvussa alkuvuoden

    Teollisuuden investointitavaroiden myynti lisääntyi alkuvuonna lähes viisi prosenttia vuoden 2011 tasosta. Teknisen kaupan myynti lisääntyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla …

  • Tervetuloa tulevaisuusseminaariimme!

    Onhan kalenterissasi jo Kauppa 2013 -päivä, 2.10.2012? Teknisen kaupan oma aamupäivän tulevaisuusseminaari Kauppa 2013 -tilaisuudessa 2.10.2012 luotaa kuvaa …

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus