Tekninen kauppa kasvussa alkuvuoden

Julkaistu 8.9.2012 |

Teollisuuden investointitavaroiden myynti lisääntyi alkuvuonna lähes viisi prosenttia vuoden 2011 tasosta.

Teknisen kaupan myynti lisääntyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Heinäkuussa myynti kääntyi viiden prosentin kasvuun.

Teollisuuden investointitavaroissa myynti lisääntyi alkuvuonna lähes viisi prosenttia vuoden 2011 tasosta. Rakentaminen pysyi koko alkuvuoden kasvussa, ja myynti kohosi kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta. Tuotantotarvikkeiden myynti lisääntyi tammi-kesäkuun aikana kolme prosenttia. Hieman vaisumman kesäkuun jälkeen myynti piristyi heinäkuussa 21 prosentin kasvuun. Kuluttaja- ja autonosakauppa lisääntyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuusi prosenttia.

Toimialoista ainoastaan raaka-ainekaupassa myynti jäi ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuoden 2011 vastaavaa aikaa pienemmäksi. Lasku kuitenkin loiveni kesän aikana sen verran, että alkuvuoden myynti päätyi vain neljä prosenttia edellistä vuotta alemmalle tasolle.

Myynnin kasvuun lähiaikoina uskotaan yhä

Alan odotukset olivat elokuussa jonkin verran kesäkuuta skeptisemmät. Myynnin kasvuun seuraavan kolmen kuukauden aikana uskoi nyt 17 ja seuraavan vuoden aikana 37 prosenttia yrityksistä. Kesäkuussa vastaavat osuudet olivat 33 ja 47 prosenttia.

Aikaisempaa useammat yritykset pelkäsivät myynnin kääntyvän laskuun seuraavan vuoden aikana. Myyntiodotusten heikentyessä yritysten aikeet palkata uutta henkilöstöä ovat niin ikään hiipuneet. Yksitoista prosenttia uskoi edelleen lisäävänsä työntekijöidensä määrää seuraavan vuoden aikana.

Vastaajista kolme neljännestä odotti toimitusaikojen pysyvän ennallaan.

Tarjouspyyntöjen lisäystä odotti 20 prosenttia vastaajista, kun vähenemiseen uskovien osuus oli 34 prosenttia. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tilaussaannin kasvua odottavien osuus kasvoi 27 prosenttiin kesäkuun 25 prosentista. Laskua ennakoivien osuus kuitenkin kohosi samaan aikaan 30 prosenttiin 25 prosentista.

Seuraavaa vuotta koskevat odotukset hajosivat melko tasan eri vaihtoehtojen välille. Kasvua odotti 35 ja laskua 32 prosenttia yrityksistä.

– Tunnelmat ovat hieman ristiriitaiset. Hajonta toimialojen ja yritysten välillä on lisääntynyt. Kuitenkaan mitään vuosien 2008–2009 äkkipysähdystä ei ole näköpiirissä. Uskon, että teknisen kaupan ala päätyy tänä vuonna  hieman viime vuotta parempiin liikevaihtolukuihin, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto sanoo.

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen jäsenyritysten myynti kattaa noin 85 prosenttia alan myynnistä Suomessa.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus