Tekninen kauppa mahdollistaa teollisuuden menestyksen

Julkaistu 24.9.2013 |

Aurinkoinen ja pitkä kesä ei tuonut muutosta synkeisiin talousnäkymiin. Keväällä odotettiin ja toivottiin talouden suunnan muuttuvan viimeistään syksyllä, mutta nyt on jälleen jouduttu ottamaan aikalisää. Odotukset suuntautuvat vuoden 2014 puolelle ja nekin ovat sangen maltillisia.   

Teknisen kaupan ensimmäinen puoli vuotta oli sangen mollivoittoinen ja jäsenyritysten liikevaihto jäi lähes kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta. Käännettä parempaan ei ollut havaittavissa heinä-elokuussakaan, vaan myynnin pudotus vuoden alusta on edelleen lähes kahdeksan prosenttia. Eniten hankalasta taloustilanteesta kärsii investointitavarakauppa, jonka myynti on pienentynyt alkuvuonna lähes 13 prosenttia. Raaka-ainekaupassa alamäki on jatkunut reilut puolitoista vuotta.

Odotukset loppuvuoden osalta ovat vaisut ja aikaisemmin odotettu syksyllä tapahtuva käänne parempaan siirtyy alkuvuoteen 2014. Keskustelut jäsenyritysten johdon kanssa vahvistavat käsitystä siitä, että elämme merkittävää teollisuuden rakennemuutoksen aikaa, joka ei ratkea muutaman vuoden palkkamaltilla, eikä edes Euroopan talouden elpymisellä. Suomen perinteisesti vahvojen toimialojen kuten metsä-, elektroniikka- ja konepajateollisuuden investoinnit suuntautuvat kehittyville markkinoille ja halvemman kustannustason maihin.

Jos tasavallan hallituksen linjaamat julkisen talouden rakenneuudistukset saadaan konkretisoitua ja uusi maltillinen palkkaratkaisu saadaan voimaan, antaa se lisää rohkeutta ja uskoa tulevaisuuteen. Uskoa lisäisivät myös välttämättömät ratkaisut työurien pidentämisestä niin alku- kuin loppupäästäkin. Nämä asiat parantaisivat väistämättä Suomen kilpailukykyä, mutta parantunut kilpailukyky ei vielä ole tae mistään. Tarvitsemme myös rohkeita ja innovatiivisia yrityksiä hyödyntämään parantuvaa toimintaympäristöä.

Kustannuksissa meidän on vaikea päästä halpahintamaiden tasolle. Älyn ja tietotekniikan yhdistäminen koneisiin, tuotantoon ja palveluihin tuo joustavuutta sekä laatua ja auttaa kuromaan myös hintahaittaa pienemmäksi.

Olemme monesti arvostelleet halvemman kustannustason maissa tuotettuja tuotteita suomalaista heikompilaatuisiksi, mutta keväällä Amerikan laatuyhdistyksen (American Society for Quality) tekemän tutkimuksen tulokset olivat Suomen osalta surkeat.  Suomi jäi suuressa 22 maata kattavassa laatututkimuksessa aivan häntäpäähän. Tässä meillä yrityksillä on peiliin katsomisen paikka.

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen uuden strategian tekemiseen on osallistunut yli neljäkymmentä jäsenyritysten johtajaa. Alan visio- ”tekninen kauppa mahdollistaa teollisuuden menestyksen”- lähtee jäsenien vahvasta halusta tukea asiakkaiden menestymistä niin osaamisellaan, ratkaisuillaan kuin oikeilla tuotteillaankin.

Teknisen kaupan syksyyn kuuluu Kauppa 2014-tapahtuma. Tapahtumassa Teknisen Kaupan omassa aamupäiväseminaarissa teemana on globalisaatio, joka herätti strategiatyössämme kovasti keskustelua. Kuulemme seminaarissa muun muassa vastauksia kysymyksiin millaisilla kilpailueduilla tuotanto voi säilyä ja kasvaa Suomessa, miten verkostot mahdollistavat uusia kilpailuetuja globaaleilla markkinoilla ja miten teknisen kaupan yritys kasvaa kansainvälisin yritysostoin.

Hyvää ja aurinkoista syksyn alkua,

Markku Uitto

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus