Nousuralli epävarmuuden tunnelmissa

Julkaistu 17.11.2010 |

Vuonna 2008 alkanut globaali taloustaantuma alkoi kääntyä nousuksi useimmilla markkinoilla alkuvuodesta 2010. Tekninen kauppakin pääsi mukaan nousuralliin vuoden toisen neljänneksen alusta alkaen. Myynnin kehitys tulee olemaan kuluvana vuonna yli kymmenen prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

 Tämän vahvan kehityksen jälkeenkin alan myynti on edelleen yli viidenneksen huippuvuoden 2008 alapuolella. Jäsenyritysten odotukset tulevasta myynnin kehityksestään ovat pysyneet myönteisinä, mikä indikoi positiivisen myynnin kehityksen jatkumista vuonna 2011.

Odotuksiin liittyy kuitenkin normaalia enemmän epävarmuutta. Epävarmuutta aiheuttaa etenkin tiettyjen Euroopan valtioiden voimakas velkaantuminen ja toisaalta Yhdysvaltojen ristiriitaiset talousluvut. Mahdollinen valuuttasota ja keskustelut vaihtotaseiden yli- ja alijäämän rajoittamisesta lisäävät toimintaympäristön turbulenssia.

Näiden globaalien muuttujien lisäksi meillä on kotimaassakin yritysjohdon investointihalukkuutta rajoittavia asioita vireillä yllin kyllin. Eduskuntavaaleissa menestykseen tähtäävät puolueet ovat kukin vuorollaan puhuneet verojen korottamisista tulevaisuudessa. Julkisen talouden tehostamiseen ja menojen leikkaamiseen ei uskalleta vaalitappion pelossa ottaa mitään kantaa.

Orastavan nousun käynnistyttyä työntekijäjärjestöt ovat heränneet vaatimaan tuntuvia palkankorotuksia. Suomen sitoutuminen kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n määrittämään Itämeren alueella kulkevien laivojen polttoaineen rikkipitoisuuden voimakkaaseen alentamiseen aiheuttaa elinkeinoelämälle 200–1 200 miljoonan euron vuosittaisen lisärasitteen. Tämäkin rasite kohdistuu täysimääräisesti Suomeen, kun taas kilpailijamaamme pystyvät vähentämään haittaa siirtämällä kuljetuksiaan mereltä maalle.

Kaiken kaikkiaan suuri uhka Suomen kilpailukyvylle on se, että samalla kun haluamme olla mallioppilas EU:n sisällä ja jopa koko maailmassa, nostamme teollisuuden ja kaupan kustannuksia enemmän kuin kilpailijamaamme, mikä johtaa väistämättä investointien suuntaamiseen pois Suomesta.

Joulu tulee. Uuden vuoden toiveeni olisikin saada poliittisille päättäjille lisää yritystoiminnalle myönteistä asennetta, sopivaa itsekkyyttä ja järjenkäyttöä, jotta Suomi olisi toimintaympäristön osalta kilpailukykyinen kansakunta ja jotta saisimme investointien kautta Suomeen lisää työpaikkoja ja hyvinvointia.

Hyvää joulun odotusta toivottaen

Markku Uitto
Toimitusjohtaja
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus