Tekninen kauppa kävi vuoden kolmannella neljänneksellä

Julkaistu 16.11.2011 |

Myynti lisääntyi 19 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen jäsenyritysten myynti jatkoi kasvussa vuoden kolmannella neljänneksellä. Tammi-lokakuun syyskuun aikana myynti kasvoi 19 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Kesän jälkeen kuukausittaiset kasvuluvut ovat kuitenkin jääneet selvästi alkuvuoden huimia kasvulukuja maltillisemmiksi. Syyskuussa myynti kasvoi 11 prosenttia eli lähes samaan tahtiin parin aikaisemman kuukauden kanssa.

– Kasvun hidastuminen vuoden loppukuukausina oli tosin odotettavissa vuoden 2010 lopun hyvien myyntilukujen vuoksi. Toinen kokonaisuuteen vaikuttava seikka on kasvun hidastuminen raaka-ainekaupassa hintojen tasaantumisen myötä, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto sanoo.

Teknisen kaupan myynti 1.1.–30.9.2011 Myynti 2011 (1 000 €, alv 0) Muutos-% ed. vuodesta
Raaka-ainekauppa 1 836 198 19,4
Teollisuuden investointitavarat 1 271 719 23,0
Rakentaminen 1 954 131 17,5
Tuotantotarvikkeet 825 810 23,3
Kuluttajakauppa ja autoalan jälkimarkkina 584 599 9,6
Tekninen kauppa yhteensä 6 472 459 19,

TEKNISEN KAUPAN NÄKYMISSÄ HIENOISTA PARANEMISTA

Jäsenyritystemme odotukset talouskehityksestä lokakuussa kohenivat hieman syyskuun odotuksista. Myynnin kasvuun niin lähikuukausina kuin seuraavan vuodenkin aikana uskoi syyskuuta useampi vastaaja. Samaan aikaan myös myynnin heikkenemistä odottavien yritysten osuus supistui. Odotukset henkilöstömäärästä olivat niin ikään hieman syyskuuta valoisammat.

Vaikka toimitusaikojen pituus on edelleen ongelma eteenkin komponenttien kohdalla, reilu neljännes yrityksistä arvioi toimitusaikojen olevan lyhenemään päin. Tilaussaannin kasvuun seuraavan kolmen kuukauden aikana uskoi 24 prosenttia ja seuraavan vuoden aikana 34 prosenttia vastaajista.

MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT EPÄVARMAT

Tulevaisuuden näkymät maailmantaloudessa ovat juuri nyt poikkeuksellisen sumuiset. Selvää kuitenkin on, että kasvu on hidastumassa. Teollisuusmaissa jo ensimmäisen vuosipuoliskon tuotantoluvut osoittautuivat pettymyksiksi. Merkit viittaavat myös kehittyvien talouksien kasvun jäävän aikaisempaa hitaammaksi.

Vuoden 2012 kasvu maailmantaloudessa jääneekin matalaksi. Tällä hetkellä päällimmäisin uhka talouskehitykselle liittyy EU:n kykyyn vakauttaa velkaantuneiden jäsenvaltioidensa julkisen sektorin rahoitus. Vaikka valtioiden velat tai edes julkisten sektorien alijäämät eivät hetkessä poistu, olisi luottamuksen palauttamisen kannalta ensisijaisen tärkeää löytää ratkaisu, jolla valtionvelkojen suhde BKT:hen saataisiin alenevalle uralle. Epäluottamus rahoitusmarkkinoilla ei enää kohdistukaan pelkästään valtioihin, vaan myös rahoituslaitosten välinen epäluulo on kasvanut merkittävästi lähentyen jo vuoden 2008 finanssikriisin tasoa.

Viime kuukausien tiedot tuotannosta ja viennistä viittaavat kasvun hidastumiseen myös Suomessa. Vaikka talous edelleen kasvaakin, kasvulukemat ovat kesän jälkeen jääneet selvästi alkuvuodesta. Taustalla on toki myös parempia vertailutietoja viime vuoden jälkipuoliskolta.

Synkeistä uutisista huolimatta teollisuutemme kannalta positiivisiakin merkkejä on näkyvissä. Konepajateollisuuden toisen neljänneksen tilaussaanti oli ennätyksellistä, ja myös kolmannella neljänneksellä on saatu merkittäviä tilauksia. Telakkateollisuudessa on viime kuukausina nähty merkittävää piristymistä. Kaivostoiminnan laajeneminen luo mahdollisuuksia muillekin toimialoille.

–  Loppuvuoden osalta tilanne näyttää sangen hyvältä teknisessä kaupassa, joskin myynnin kehitysprosentt tulevat hieman laskemaan. Samoin ensi vuoden alun tilauskanta on kohtuullisen hyvä, mutta velkakriisin kärjistyminen mahdolliseksi pankkikriisiksi muuttaisi näkymiä nopeasti huonompaan suuntaan, Uitto toteaa.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus