TIC Forum – uusi toimiala hahmottaa strategiaansa

Julkaistu 4.12.2013 |

TIC Forum on Teknisen Kaupan kesällä 2013 käynnistetty, ensimmäinen puhtaasti palveluihin perustuva toimiala. TIC Forum on edennyt työssään hahmottamaan toimialansa visiota ja foorumin strategista tahtotilaa.

TIC tulee sanoista Testing, Inspection ja Certification, ja foorumin perustajajäseninä olivat Inspecta, VTT Expert Services ja SGS Fimko. Testaaminen, tarkastaminen ja sertifiointi ovat vastuullisuuden merkityksen kasvaessa yhä merkittävämpi kasvuala. TIC Forum on syksyn aikana hahmottanut toimialansa visiota ja tahtotilaa.

Toimialan visio: TIC toimiala on sidosryhmiensä arvostama korvaamaton kestävän kehityksen mahdollistaja. Sen palvelut luovat kilpailukykyä ja vastuullisuutta verkostoissa.

Strateginen tahtotila: TIC FORUM kasvattaa toimialan markkinaa viestimällä alan merkityksen ja hyödyt yrityksille ja yhteiskunnalle. TIC FORUM on alansa merkittävin edunvalvoja.

TIC- toimiala tuottaa asiakasyhteisöilleen palveluja ja todistusvoimaa vastuullisuudesta testaamisen, tarkastamisen ja sertifioinnnin avulla. Asiakkaita ovat niin yritykset kuin esim. viranomaiset. Tämä synnyttää uutta luottamusta yrityksiin, niiden prosesseihin ja viime kädessä tuotteisiin. Luottamus on välttämätöntä niin kansainvälisen verkostotalouden kanssakäymisessä kuin esimerkiksi viranomaisten markkinavalvonnan käytännöissä. TIC- palvelujen tuottama luottamus myös vapauttaa yritykset ydinliiketoimintaansa, kun niihin kohdistettava testaaminen, tarkastaminen ja sertifiointi on systemaattista ja ennakoitavaa. TIC- palvelut vapauttavat myös viranomaisten valvontaresurssit kohdentumaan markkinahäiriöihin eikä mallioppilaisiin markkinoilla. Läpi linjan nämä palvelut parantavat asiakkaiden kilpailukykyä.

TIC Forumin työ jatkuu muun muassa sidosryhmätapaamisina.

Lisätietoja:

asiamies Heikki Ojanperä
heikki.ojanpera ( at ) tekninen.fi
puh. (09) 6824 1322

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus