Tulevat osaajat löydetään jo opiskeluvaiheessa

Julkaistu 5.12.2013 |

Teknisen kaupan toimialalle on yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa entistä tärkeämpää. Yhteistyön tarkoitus on tehdä toimialaa tunnetuksi ja siten varmistaa motivoituneita ja ammattitaitoisia työntekijöitä toimialan yritysten käyttöön myös jatkossa.

Yritykselle työharjoittelijan palkkaaminen on keino tutustua hyviin potentiaalisiin työntekijöihin mutta myös hyvä keino purkaa organisaation kiireisimpiä ruuhkapiikkejä. Työharjoittelija tai lopputyön tekijä tutustuu harjoittelujaksollaan luontevasti yritykseen, sen toimintaan ja kulttuuriin, ja yritys puolestaan pääsee parhaassa tapauksessa kasvattamaan harjoittelijoista yrityksensä tulevia avainosaajia.

 

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa on käynnistynyt syksyllä 2012, ja yhteistoimintaa on kehitelty edelleen kuluvan vuoden aikana. Teknisen Kaupan Osaamisen kehittämisestä ja oppilaitosyhteistyöstä vastaava Hannu Kyyhkynentapaa ammattikorkeakoulujen yhteyshenkilöt vuosittain. Tapaamisissa ideoidaan ja vaihdetaan kokemuksia. Yhdistyksen roolina onkin toimia linkkinä oppilaitosten ja yhdistyksen jäsenyritysten välillä, ja helpottaa lopputöiden aiheiden ja tekijöiden yhdistämisessä sekä madaltaa kynnystä harjoittelijoiden palkkaamiseen. Yhdistys on muun muassa tuottanut jäsenistönsä käyttöön yleisen työharjoittelumallin.

-Oppilaitosyhteistyö on tärkeää erityisesti teknisen kaupan toimialan pienille ja keskisuurille yrityksille, Hannu Kyyhkynen kertoo. – Isommat yritykset ovat olleet aktiivisia oppilaitosten suuntaan jo kauan, ja oppilaitosten yhteyshenkilöt ja opiskelijat tuntevatkin isoja yrityksiä jo hyvin. Suurempi haaste on pienemmillä yrityksillä, joiden organisaatiossa ei välttämättä ole edes mahdollisuutta omalle oppilaitosyhteyshenkilölle – siinä kohtaa Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys voi tulla apuun välittäjäksi, hän sanoo.

Onnisen HR-asiantuntijalla Antti Toivosella on jo kokemusta työharjoittelijoiden kanssa toimimisesta ja Onninen onkin hyvin aktiivinen työharjoittelijoiden etsimisessä. Toivosen mielestä Teknisen Kaupan työharjoittelumalli tarjoaa hyvän pohjan, jota sekä yrityksen että harjoittelijan kannattaa seurata.

– Yritys ja harjoittelija saavat suurimman hyödyn, kun työharjoittelujakso suunnitellaan riittävän pitkäksi ja mahdollisuuksien mukaan tarjotaan harjoittelijalle myös opinnäytetyöaiheita. Mitä pidempään harjoittelija on yrityksen palveluksessa, sitä paremman kokonaiskuvan hän saa työelämästä ja yrityksen toiminnasta. Yrityksen kannalta työharjoittelujakso ja mahdollinen opinnäytetyöprosessi ovat hyviä keinoja seurata ja tarkkailla uutta nuorta alan osaajaa. Parhaassa tapauksessa opiskelija voi valmistuttuaan jatkaa urapolkuaan yrityksen palveluksessa. Meillä Onnisella on äskettäinen edellä mainitun kaltainen onnistunut kokemus ja koemme että tällä tavoin työharjoitteluyhteistyö toimii parhaiten. Yrityksemme hakeekin jatkuvasti uusia harjoittelijoita, Toivonen kertoo.

Myös Arcadassa yhteyshenkilönä toimiva ohjelmajohtaja Jarmo Lipsanen haluaisi herätellä yrityksiä oppilaitos-/yritysyhteistyön tärkeyteen. Työvoimapulasta on puhuttu jo pitkään, ja esimerkiksi energia-alan osaajien löytäminen onkin jo vaikeaa. Arcadasta, joka on ainoa puhtaasti energia-alaan suuntautuva ammattikorkeakoulu, valmistuu neljän vuoden koulutuksen tuloksena energiatehokkuuteen ja energiasaneeraukseen erikoistuneita Energia- ja ympäristötekniikan insinöörejä. Valmistuneet viedään käsistä jo hyvissä ajoin, ja käytännössä viimeistään kolmannen vuosikurssin opiskelija on osan opiskelu-ajastaan jo töissä.

Nuoret vastavalmistuneet ovat nykyisin hämmästyttävän kyvykkäitä, Lipsanen sanoo. – Kokemus ja varmuus tietysti karttuvat vasta vastuun ja tekemisen myötä, mutta esimerkiksi uuden sukupolven sosiaaliset taidot, kyky myydä ja markkinoida on erinomaisen hyvä. Näistä tulevaisuuden energiaosaajista käydään jo nyt aggressiivista  ”draftausta ”, joten yritysten kannattaa aloittaa verkostoituminen pikimmiten, jatkaa Lipsanen.

Arcadan puolesta lisätietoja antaa
Jarmo Lipsanen, DI, ohjelmajohtaja
Energia- ja ympäristötekniikka
+358 44 0804 560
Jarmo.lipsanen ( at ) arcada.fi
www.arcada.fi

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen oppilaitosyhteistyöstä saat lisätietoja Hannu Kyyhkyseltä:
puh. (09) 6824 1320
hannu.kyyhkynen(at)tekninen.fi

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus