Yhdistyksen jäsenmäärä vahvassa kasvussa

Julkaistu 9.12.2013 |

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen jäsenmäärän kasvu jatkuu tasaisen vahvana. Vuoden 2013 aikana yhdistykseen liittyi kaikkiaan 18 uutta yritysjäsentä.

Yhteyspäällikkö Jan Sucksdorffin mukaan Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen palveluista arvostetaan erityisesti säännöllisesti kerättäviä markkinatilastoja, edunvalvontaa ja laajaa toimialan tarpeisiin räätälöityä koulutustarjontaa.

Yhdistys kerää jäseniltään säännöllisin väliajoin tilastoja toimialansa markkinoista, joiden avulla yritykset saavat laajemmin perspektiiviä toimialansa kokonaistilanteeseen. Edunvalvonnassa korostuu yhdistyksen tarjoama joukkovoima elinkeinopoliittisiin asioihin vaikuttamisessa ja esimerkiksi alalle luodut yleiset sopimusehdot, jotka luovat pohjaa menestyvälle ja vastuulliselle yritystoiminnalle. Koulutustarjonnan suunnittelussakin yhdistyksen tavoitteena on vastata jäsenkentässä tunnistettuihin tarpeisiin ja keinoihin, joiden avulla parannetaan toimialan yritysten toimintaedellytyksiä.

Yhdistyksen hallitus on vuoden 2013 aikana hyväksynyt jäseniksi seuraavat yritysjäsenet:

Artve Trading Oy
Cablex Oy
Dustcontrol Fin Oy
Elpac Oy

Harley-Davidson Europe Ltd

Hioma-aine Oy Slipmaterial Ab
Huddig Oy 
Juvatec Oy
Kallioinen Rent Oy
Kestotec Oy
Kittrade Oy

Metric Industrial Oy

Outokumpu PSC Finland Oy

Sensorex Oy
SGS Fimko Oy
Suomen Diesel Voima Oy 
Teollisuusapu Oy Ab
VTT Expert Services Oy

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus