Positiivisen käänteen kynnyksellä

Julkaistu 19.3.2021 | Markku Uitto

Teknisen Kaupan koronavuosi 2020 päätyi 2,5 prosentin myynnin laskuun edellisvuoteen verrattuna.  Alalla meni siis hieman paremmin kuin Suomella keskimäärin. Odotukset tästä vuodesta paranivat loppuvuodesta, kun teollisuuden pelätyt haasteet eivät realisoituneetkaan. Alan tammikuun myynti jäi vielä edellisvuodesta, mutta helmikuussa päästiin jo selvästi positiiviselle kehitykselle. Näillä näkymin teknisen kaupan vuodesta 2021 tulee selkeä kasvuvuosi.

Kun viime vuonna jäsenyritysten suurimmat haasteet olivat heikossa kysynnässä, niin tänä vuonna ongelmat ovat siirtyneet tarjontapuolelle. Teollisuuden kova kysyntä etenkin Kaukoidässä on johtanut mm. kemikaaleissa, teräksessä, komponenteissa ja koneissa saatavuusongelmiin ja toimitusviiveisiin Euroopassa. Puolijohteiden saatavuus aiheuttaa tuotantokatkoja mm. auton ja koneenrakennuksessa, joka välillisesti vaikuttaa myös muihin tuotteisiin. Kysynnän ylittäessä tarjonnan hinnat ovat paikoitellen kovassa nousussa. Saatavuusongelmia voimistaa myös konttipula, joka nostaa kuljetusten hintoja. Inflaatio noussee tänä vuonna selvästi totutusta.

Rakentamisen puolella uhkana ovat työmaiden koronaryppäät. Huolta herättää myös työmatkaliikenteen vaikeutuminen tiukentuvien koronarajoitusten johdosta. Virolainen työvoima saattaa palata kotiin ja jäädä sinne, kun palaaminen Suomeen altistaa karanteenille. Tällä saattaa olla vaikutusta niin rakentamiseen kuin myös teollisuuden investointien viivästymiseen.

On ollut ilo nähdä, että vaikka koronapandemia on ollut jo vuoden läsnä jokaisen arjessa, on samaan aikaan kuitenkin panostettu vahvasti toimiin, millä on tähdätty ilmaston lämpenemisen hidastamiseen. Reilu vuosi sitten allekirjoitimme työkoneiden green dealin, joulukuussa rakentamisen muovien green dealin. Syyskuussa 2020 YM, Senaatti-kiinteistöt sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit julkistivat allekirjoittamansa vapaaehtoisen green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Tässä sopimuksessa Teknisen Kaupan Liitto on ollut asiantuntijana käymässä markkinavuoropuhelua mm. kaupunkien teknisen johdon kanssa siitä, mikä on mahdollista nyt ja mikä taas lähiaikoina.

Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut muodostavat merkittävän osan kuntien ja kaupunkien ilmastopäästöistä. Julkisen sektorin tekemillä hankinnoilla on mahdollista vaikuttaa merkittävään osuuteen työmailla syntyvistä päästöistä ja tukea hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Julkinen sektori voi toimia edelläkävijänä vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämisessä ja samalla luoda kysyntää ja edellytykset vähäpäästöisten ratkaisujen markkinoiden kehittymiseksi ja laajemmaksi käyttöönottamiseksi. Kuntien tulisikin vakavasti harkita sitoutumista syksyllä 2020 allekirjoitettuun Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimukseen.

Mikä tahansa tekninen ratkaisu, joka vie luontoa ja raaka-aineita säästävään suuntaan, on arvokas teko. Ja sellaisia ratkaisuja me nimenomaan toimitamme.

 

Kevättä odotellessa

Markku Uitto

Markku Uitto
toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan Liitto
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus