Tekninen kauppa toipumassa

Julkaistu 19.3.2021 | Tanja Koljonen

Hankalista lähtökohdista huolimatta vuosi 2020 osoittautui teknisessä kaupassa pelättyä paremmaksi. Vallinneissa olosuhteissa vuoden aikana toteutunut 2,5 prosentin lasku myynnissä tuntui vähintäänkin torjuntavoitolta. Ilahduttavaa oli, että vuoden loppupuolella nähtiin jo viitteitä piristymisestä ja viimeisellä neljänneksellä myynti päätyikin jo lähes edellisen vuoden lukemiin.

Toimialoista rakentamisen tuotteet ja palvelut pystyi lisäämään myyntiään läpi vuoden 2020 koko vuoden myynnin noustessa runsaat kaksi prosenttia. Kuluttajatuotteissa vuosi päätyi edellisen vuoden tasolle. Teollisuuden tuotteiden ja palveluissa myynti jäi neljä prosenttia vuodentakaista pienemmäksi. Suurin lasku nähtiin raaka-ainekaupassa, vaikka laskuvauhti vuoden loppua kohden alkoikin jo maltillistua.

Yllättävän hyvin sujunut loppuvuosi herätti toiveita paremmasta alusta vuonna 2021, mutta tammikuussa nuo toiveet eivät vielä täyttyneet. Myynnin jääminen vajaat kolme prosenttia edellistä vuotta pienemmäksi oli pienoinen pettymys. Toimialojen kehityksessä tapahtui tammikuussa muutoksia. Viime vuonna voimakkaasti supistunut raaka-aineiden myynti pääsi nyt edeltävän vuoden lukemiin, kun taas parhaiten pärjänneiden rakentamisen tuotteiden ja palveluiden myynti supistui lähes seitsemän prosenttia. Odotuksia heikommasta tammikuusta huolimatta selvempi käänne parempaan nähtäneen teknisessä kaupassa jo kevättalven aikana.

Näkymät vahvistuneet

Teknisen Kaupan jäsenyritysten näkymät kohenivat huomattavasti vuodenvaihteen molemmin puolin. Talven kuluessa näkymä on pysynyt vahvasti optimistisena. Yli puolet jäsenyrityksistä odottaa myynnin kasvua alkuvuoden aikana; seuraavaa vuotta koskevissa arvioissa kasvuodotuksia on reilulla 70 prosentilla jäsenistä. Henkilöstötarpeet ovat myös nostaneet päätään ja lähes kolmannes vastaajista ennakoikin henkilöstömääränsä kohoavan. Viime kuukausien polttavimmat haasteet ovat koskeneet niin tiettyjen raaka-aineiden kuin komponenttienkin saatavuutta kuin meriliikenteen kuljetuksiakin.

– Koronavuosi päättyi yllättävän hyviin myyntilukuihin. Toisen neljänneksen vaikeudet hellittivät vuoden edetessä. Rakentamisen vahva veto jatkui vuoden loppuun. Teollisuuskaan ei ajautunut odotetun kaltaisiin vaikeuksiin vuoden lopulla. Positiiviset näkymät antavat olettaa, että ensimmäisen neljänneksen aikana päästään varsin hyvin liikkeelle, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Koronapandemian jatkumisen ohella huolta herättää konttipula Kiinassa, joka vaikeuttaa tavaroiden kuljettamista ja on jo nostanut laivarahdin hintoja jopa moninkertaisiksi. Asiantuntijoiden mukaan konttipula jatkuu vähintään ensi syksyyn. Tietyistä komponenteista ja raaka-aineista on myös pulaa, joka on johtanut toimitusviiveisiin ja hintojen nousuun.

Lyhyellä aikavälillä huolta herättää myös työmatkaliikenteen vaikeutuminen tiukentuneiden koronarajoitusten takia. Tällä saattaa olla vaikutusta niin rakentamiseen kuin myös teollisuuden investointien viivästymiseen. Työmatkaliikenteen jatkuminen olisikin turvattava muun muassa tiukentamalla testauskäytäntöjä.

– Teknisessä kaupassa myynnin kehityksen yrityskohtaiset erot ovat olleet varsin suuria. Kustannustuki 2:n kriteeristö oli kova ja vain harva liiton jäsenyritys täytti näitä ehtoja. Moni yritys jäikin selvästi väliinputoajaksi. Tukea tulisikin kehittää niin, että kriteereistä toimialarajoitus jätettäisiin pois ja liikevaihtojäämä laskisi 20 prosenttiin, jatkaa Uitto.

Tanja Koljonen
Tilastoasiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus