Ramirentissä sovitaan paikallisesti työajoista

Julkaistu 18.3.2016 | Anna Hyvönen ja Tapio Mehtovuori

Suomessa konevuokraus on pitkälti kesäbisnestä. Työt tehdään kesällä, jolloin meillä Suomessa on totuttu myös olemaan lomalla. Me rakennuskonevuokraamo Ramirentissä havaitsimme, että käytännössä on parantamisen varaa.

Joustoa saadaan aikaiseksi, kun sitä yhdessä halutaan. Sesongin huippu osuu kesälomakauteen; varsinkin kesä-heinäkuussa on totuttu olemaan lomalla. Talvella, kun hommia on hintsummin, nykyisessä taloustilanteessa työntekijöitä jouduttiin lomauttamaan. Tällainen toimintamalli ei palvellut ketään.

Halusimme löytää kestävän ratkaisun – ja tehdä sen nimenomaan työnantajan ja työntekijöiden yhteistyöllä. Suunnittelimme luottamusmiesten kanssa joustavamman työajan tasoittumisjärjestelmän. Tasoitusjaksoksi sovittiin 52 viikkoa. Pääluottamusmies oli aktiivisesti mukana neuvotteluissa, ja palvelualojen ammattiliitto PAM halusi lähteä kokeiluun mukaan.

Viime toukokuusta lähtien meillä onkin tehty sesonkina tarpeen mukaan 1,5 tuntia normaalia pidempää työpäivää. Talvella saa vastaavasti enemmän vapaata lyhyemmän työpäivän tai -viikon muodossa. Työntekijä saa myös ylimääräistä vapaata, mikäli hän siirtää osan kesälomastaan kesälomakauden ulkopuolelle.ramirent

Kaupan työehtosopimuksen 26 viikon tasoittumisjakso on auttamatta liian lyhyt konevuokrauksen kausiluonteiselle työlle. Vuoden tasoitusjakson tavoite on saada paras ammattitaito käyttöön silloin, kun sille on tarvetta. Taustalla on myös tarve parantaa kustannuskilpailukykyä haastavassa markkinassa. Ratkaisu toi vaihtoehdon irtisanomisille ja lomautuksille. Pystyimme säästämään lähes 20 henkilötyövuotta.

Työntekijän kannalta toimintatapa on alkukankeuksien jälkeen otettu vastaan hyvin. Nyt voidaan pitää enemmän vapaata hiljaisena aikana ja tehdä sesonkiaikaan tunteja takaisin. Tasausjärjestelmä on hyvä myös silloin, kun tulee äkillisiä menoja: ei tarvitse ottaa palkatonta lomaa vaan voi sopia esimiehen kanssa, milloin tunnit tekee takaisin. Työajantasausjärjestelmä on toiminut yrityksessämme puolin ja toisin joustavasti.

Anna Hyvönen ja Tapio Mehtovuori
Anna Hyvönen on Ramirentin toimitusjohtaja (31.3.2016 saakka) ja Tapio Mehtovuori pääluottamusmies.
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus