Henkilöstön työturvallisuustietämys on asiakkaan etu

Julkaistu 14.3.2017 | Maija-Liisa Ihanus

Teollisuustuotteita – muun muassa terästä – varastoivan, jakelevan ja jatkojalostavan perheyritys Flinkenbergin historia ulottuu vuoteen 1921 saakka. Koko tämän ajan yritys on kantanut vastuun henkilökunnastaan, asiakkaistaan ja tuotteistaan.

Henkilökunnasta huolehtiminen on samalla myös asiakkaiden puolen pitämistä. Kun työt sujuvat, asiakas saa ajallaan sitä, mitä pitääkin. Kyse on siis toimitusvarmuudesta.

Flinkenbergin Teräspalvelukeskuksessa Valkeakoskella leikataan teräslevyjä vesi-, plasma-, laser- ja polttoleikkauksella. Jatkojalostus- ja viimeistelypalvelut sisältävät viisteytyksen, särmäyksen, koneistuksen ja pinnan puhdistuksen.

Nuo sanatkin jo kertovat, että työssä on riskinsä.

– Tavoitteemme on aina ollut nolla tapaturmaa. Meillä onkin onneksi ollut vain pieniä tapaturmia, ja suuremmilta on onnistuttu välttymään, työsuojelupäällikkö Tarja Laine kertoo.

Yrityksen lähes satavuotinen olemassaolo osoittaa, että myös laadusta on pidetty huolta.

– Laatu on tärkeä niin meille kuin asiakkaallekin, ja työturvallisuudessa on kyse tuotteiden ja toiminnan laadusta. Kaikessa toiminnassamme vältämme myös ympäristön kuormittamista, laatupäällikkö Laura Nieminen sanoo.

Tarja Laine (vas.), Laura Nieminen ja Heli Riitamäki ovat hekin kaikki suorittaneet työturvallisuuskorttikoulutuksen.

Tarja Laine (vas.), Laura Nieminen ja Heli Riitamäki ovat hekin kaikki suorittaneet työturvallisuuskorttikoulutuksen.

Kaikille työturvallisuuskortti

Flinkenbergissä päätettiin, että koko Valkeakosken teräspalvelukeskuksen 40-jäseninen henkilökunta toimistoa myöten suorittaa työturvallisuuskortin. Jotta työt häiriintyisivät mahdollisimman vähän, Tarja Laine kävi ensin kouluttajakoulutuksen ja koulutti sen jälkeen työntekijät pienryhmissä.

– Koko henkilökunta koulutettiin, joten meillä on nyt yhteneväinen käsitys työturvallisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä, Laine sanoo.

Sitä edistää myös työnkierto. Kun kaikilla on käsitys, mitä työkaveri toisella puolella hallia tekee, pystytään toimimaan kaikkien turvallisuus huomioon ottaen.

Koulutus toteutettiin pienryhmissä, ja keskusteleminen oli helppoa. Niemisen ja Laineen mukaan koulutuksen aikana saatiinkin hyviä vinkkejä turvallisuuden parantamiseen ja sujuvaan työntekoon, kuten ergonomiaan.

– Puutumme epäkohtiin välittömästi sekä viemme kehitysideoita eteenpäin. Yksi esimerkki tästä on huomioliivien hankkiminen kaikille, Nieminen sanoo.

Tulokset

Markkinointipäällikkö Heli Riitamäki huomauttaa, että koko henkilöstön työturvallisuustietämys on asiakkaan etu. Jos myyjä kierrättää asiakasta tuotantotiloissa, asiakas voi luottaa olevansa turvallisissa käsissä. Flinkenbergiläiset voivat taas vierailla myös niiden asiakkaiden tuotantotiloissa, joihin vaaditaan työturvallisuuskorttikoulutus.

Entä kustannukset? Tuliko turvakorttikoulutus kalliiksi?

– Ei suinkaan, Laine sanoo.

– Jos tapaturmat vielä vähenevät ja työ on sujuvaa, säästämme rahaa.

Kaikkiin asioihin ei missään ympäristössä voi vaikuttaa. Tähän voitiin, ja siksi se tehtiin.

Auringosta voimaa teräspalvelukeskukseen

Valkeakosken teräspalvelukeskukseen suunnitellaan noin 600 aurinkopaneelin voimalaa kiinteistön katolle. Tämä olisi Suomen mittakaavassa jo suurehko voimala.

Aurinkovoimala kattaa merkittävän osan teräspalvelukeskuksen sähköntarpeesta kuitenkin siten, ettei ylijäämäsähköä esimerkiksi kesäviikonloppuisin tule liikaa. Jos voimalan tuotanto on korkeampi kuin kiinteistön kulutus, ylijäämäsähkö myydään sähköverkkoon.

– Flinkenberg haluaa osoittaa ympäristövastuuta ja kokee, että tuottamalla itse osan sähköstään ympäristöystävällisesti se voi parhaiten varmistaa oman toiminnan välillisten hiilidioksidipäästöjen alenemisen. Investointi on myös taloudellisesti kannattava, sillä takaisinmaksuaika on suuruusluokkaa kymmenen vuotta ja siten verrannollinen muihin kiinteistöinvestointeihin ja -parannuksiin, kehitysjohtaja Christoffer Ehrnrooth sanoo.

Oy Flinkenberg Ab on vuonna 1921 perustettu tekniseen kauppaan erikoistunut suomalainen perheyritys. Vuonna 2015 yritys työllisti noin 80 henkilöä, ja sen liikevaihto oli 32 miljoonaa euroa.

Maija-Liisa Ihanus
Teknisen Kaupan Liiton viestintäpäällikkö
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus