4 pointtia kiertotaloudesta

Julkaistu 18.3.2020 |

Kiertotalouden mahdollisuuksista keskustellaan eri aloilla. Mikä voisi olla teknisen kaupan rooli siinä? Kokosimme neljä pointtia kiertotaloudesta.

1. Kiertotaloutta ei voi välttää

Kiertotalouden tavoitteena on vähentää tuotannossa ja kulutuksessa syntyvän jätteen ja hukan määrää. Ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät talouden käytössä pitkään, materiaalien arvo säilyy ja ympäristölle koituu vähemmän haittaa.

– Tämä on realismia: jossain vaiheessa tulee vastaan se tilanne, että luonnon resurssit eivät enää riitä – muun muassa energia, rauta ja teräs, vesi ja niin edelleen. Suomessa tämä ei näy vielä, mutta monessa muussa maassa näkyy. Kiertotalous on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää, muistuttaa kiertotalouden johtava asiantuntija Jyri Arponen Sitrasta.

Suurin muutos, jonka kiertotalouden liiketoimintamallit tuovat teollisuuteen, on kokonaan uusi tulokulma itse liiketoimintaan. Materiaali- ja tuotantofokuksesta siirrytään asiakasarvon luomiseen, mikä on tullut mahdolliseksi uusien teknologioiden myötä. Materiaalisten resurssien käyttö minimoituu ja päästöt vähenevät radikaalisti pidennettyjen elinkaarien, optimoidun ja jaetun käytön sekä esimerkiksi ”tuote palveluna” -liiketoimintamallien myötä.

 

2. Miten käy yritykselle, joka ei pysy kehityksessä mukana?

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat sekä teknisen kaupan yrityksiin että niiden asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Jos yritys haluaa pysyä kilpailukykyisenä, sen on pysyttävä kehityksessä mukana.

Kiertotalous tarjoaa myös mahdollisuuden kasvattaa kassavirtaa. Yksinkertaisimmillaan kiertotalouden liiketoimintamallit voivat olla esimerkiksi toimintojen digitalisointia, tehostamista, palvelullistamista sekä asiakkaan ja ympäristön kannalta fiksumpien ratkaisujen kehittämistä.

Digitaalisuuden myötä kasvua tuovat liiketoimintamallit, kuten tuote palveluna ja jakamisalustat, vaativat suurempaa panostusta, mutta myös tuotot ovat suuremmat ja kasvu skaalautuvaa. Yhden tuotemyynnin sijaan yritys saa jatkuvaa kassavirtaa ja monikertaiset tuotot useista asiakastapahtumista samasta tuotteesta. Tämä ei toteudu, jos ei lähde miettimään yrityksen toimintoja ja strategiaa uusiksi.

 

3. Miten kiertotaloudessa pääsee alkuun?

Koko toimintamallia ei tarvitse laittaa kerralla uusiksi, vaan liikkeelle voi lähteä pienistäkin asioista – kuten päivittäisten ”tyhmien” ja haitallisten asioiden poistamisesta. Tärkeintä on saada koko yrityksen väki sitoutumaan muutokseen sen sijaan, että tehdään pelkkää strategiaa johtotasolla.

– Yrityksen toimintaa pitäisi katsoa kokonaisuutena ja eri toimintojen pitää keskustella keskenään. Monissa yrityksissä tiedetään, että jokin vakiintunut toimintatapa ei ole fiksuin mahdollinen, mutta silti niin tehdään, koska on tehty ennenkin, Arponen sanoo.

– Kehittämämme mallin (www.circularpalybook.fi) avulla yritys pääsee helposti liikkeelle käymällä läpi epätehokuudet, asiakkaan kipupisteet sekä hyödyntämättömät liiketoimintamahdollisuudet. Tämän jälkeen arvioidaan, mikä kiertotalouden liiketoimintamalli korjaa epätehokkuudet ja tuo parhaimman asiakasarvon sekä mitä kyvykkyyksiä ja teknologiaa tarvitaan, jotta uusi malli voidaan toteuttaa.

 

4. Digitalisaatio avuksi

Yrityksen toimintaa pitää pystyä seuraamaan, mittaamaan, arvioimaan, optimoimaan ja myös ennakoimaan. Kaikki koneet ja myös niiden käyttäjät alkavat olla kiinni jossain järjestelmässä. Tämä tuottaa valtavat määrät dataa, joka pitäisi saada hyötykäyttöön.

Pystytäänkö datan avulla tarjoamaan asiakkaille lisäpalveluita, tehostamaan omaa toimintaa tai kehittämään kokonaan uusia ratkaisuja?

– Kyllä, jos dataa pystyy jalostamaan. Kyse on jatkuvasta toiminnan ja asiakasarvon luomisen parantamisesta. Yrityksissä kannattaa arvioida nykyinen liiketoimintaekosysteemi ja oma asema siinä pelkän arvoketju pohdintojen sijaan: kuinka omaa positioita voi nostaa ja miten voi maksimoida asiakasarvon? Sen pohjalta voidaan lähteä miettimään koko yrityksen strategia, toiminatamallit ja prosessit mahdollisimman kestäviksi ja tuottaviksi, Arponen sanoo.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus