Koronakriisi iskee tekniseen kauppaan viiveellä

Julkaistu 16.6.2020 | Tanja Koljonen

Koronapandemian ja sen leviämistä ehkäisevien toimien nopea kärjistyminen pysäyttivät normaalin elämän maaliskuun puolivälissä. Ensimmäiseksi tulilinjalle joutui palvelusektori teollisuuden ja rakentamisen vielä toimiessa aikaisemmin saatujen tilausten ja aloitettujen projektien varassa lähes ennallaan. Epävarmuuden keskellä tiedon tarve on ollut polttavaa ja tilannekuvan päivittämiseksi Teknisen Kaupan Liittokin teki maalis-toukokuun aikana jäsenilleen useamman kyselyn pandemian vaikutuksista yritystoimintaan.

Kesän kynnyksellä kriisin ensimmäinen vaihe ja sen aiheuttama alkujärkytys olivat jo jäämässä taakse. Alkuvaiheessa yritysten haasteet painottuivat saatavuuteen ja henkilöstökysymyksiin, mutta viimeisimmän, toukokuun lopussa toteutetun kyselyn perusteella suurimmaksi ongelmaksi oli muodostunut kysynnän heikkeneminen. Kriisin edetessä myös teknisen kaupan yritykset ovat varautuneet tulevaan sopeuttamalla omaa toimintaansa. Sopeutustoimet yrityksissä ovat olleet pääasiassa lomautuksia; irtisanomisia tai muunlaisia keinoja on toistaiseksi toteutettu vain pienessä mittakaavassa. Lomautusten määrä kasvoi koko kevään ja toukokuussa jo lähes 40 prosenttia yrityksistä oli lomauttanut henkilöstöään.

Myynti heikkeni kevään mittaan 

Viitteitä kysynnän hiipuminen näkyi Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten myynnissä jo huhtikuussa ja tilanne synkkeni edelleen toukokuussaToukokuussa myynti supistui 13 prosenttia vuodentakaisesta, kun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yllettiin vielä liki edellisen vuoden lukemiin. Toukokuussa ainoa kasvussa ollut toimiala olivat kuluttajatuotteet. Kuluttajatuotteisiin teknisen kaupan puitteissa sisältyy muun muassa puutarhakoneita, työkaluja ja moottoripyöriä. Monet tuotteista ovat siis sellaisia, joiden kysyntää kotioloissa vietetty aika pikemminkin vilkastutti kuin hidasti. Tuotteet ja palvelut rakentamiseen painuivat toukokuussa parin prosentin laskuun, mutta koko vuoden osalta alan kehitys on ollut positiivista ainoana teknisen kaupan toimialoista. Käynnissä olevat rakennusprojektit ja työmaat ovat jatkuneet normaalisti, mikä on auttanut myös teknisen kaupan yrityksiä. Toisaalta uusien aloitusten puuttuessa rakennusprojektien alkuvaiheessa tarvittavien tuotteiden ja raaka-aineiden, kuten rakennusterästen, kysyntä on kevään aikana heikentynyt merkittävästi. Tämä vaikutti osaltaan raaka-aineiden myynnin huomattavaan supistumiseen huhti-toukokuussa. Teollisuuden tuotteiden ja palveluiden myynti on sekin kääntynyt toisella neljänneksellä selvemmin laskuun; etenkin suurempien koneiden kysynnässä näkyi kevään mittaan merkkejä hiipumisesta. 

Vaikeimmat ajat vielä edessä 

Koronatilanteeseen liittyvien kyselyiden lisäksi Teknisen Kaupan Liitto kartoittaa kuukausittain jäsentensä odotuksia tulevasta kehityksestä. Näkymät jäsenyrityksissä painuivat kevään aikana odotetusti hyvin matalalle tasolle. Kesäkuussa odotukset tasaantuivat jonkin verran parin aikaisempien kuukausien tilanteesta, vaikka kokonaisuudessaan näkymä on toki edelleen heikko ja tilanteen odotetaan jatkosakin pysyvän hankalana.  Noin 65 prosenttia jäsenistä odotti kesäkuussa myynnin heikkenevän niin seuraavien kuukausien kuin seuraavan vuodenkin aikana; toukokuussa laskua ennakoivien osuudet olivat kuitenkin vielä 85 prosentin luokkaa. Henkilöstömäärän arvioitiin laskevan aavistuksen verran vähemmässä määrin kuin toukokuussa. Oletukset tarjouspyyntöjen ja tilausmäärien kehityksestä lievenivät nekin hieman toukokuun tilanteesta. 

Teknisen kaupan asiakkaat toimivat suurimmaksi osaksi teollisuudessa ja rakentamisessa, joissa pandemian vaikutukset näkyvät vasta viiveellä. Vaikeimmat ajat ovat siten teknisen kaupankin näkökulmasta vielä edessäpäin. Olisikin toivottavaa, että kriisin eriaikaiset vaikutukset toimialoille otettaisiin huomioon talouden elvytys- ja tukitoimia mietittäessä. Tärkeimpänä toiveena julkiselle vallalle on työlainsäädännön joustojen jatkaminen vähintään vuoden loppuun saakka. Myös suorat tuet ja maksuhelpotukset sekä julkisten investointien lisääminen tukisivat monien alan yritysten toimintaa.

Tanja Koljonen
tilastoasiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus