SCIP-tietokantaa pitää vielä parantaa – aikalisällä parempaan lopputulokseen

Julkaistu 16.6.2020 | Terhi Kuljukka-Rabb

Kiertotalous ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat olleet näkyviä teemoja julkisessa keskustelussa jo vuosia. Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) linjaukset kertovat meille, mitä se tarkoittaa tulevina vuosina EU-politiikassa eri sektoreilla. Kemikaalit kietoutuvat tähän kokonaisuuteen monessa kohtaa – osana ratkaisua, osaksi ongelmana, riippuen keneltä kysytään.

Korona vei kevättalvella lähes kaiken huomion, mutta nyt alkaa katse olla tulevaisuudessa ja odottamaan jääneiden hankkeiden edistämisessä ainakin Euroopassa. Aivan kaikki ei Brysselissä tai Euroopan kemikaalivirastossa kuitenkaan pysähtynyt pandemian takia. Green Dealiin kuuluva kestävää kehitystä tukeva kemikaalistrategian etenemissuunnitelma valmisteltiin ja on nyt kommentoitavana. Suunnitelma nojaa aiemmin tehtyihin selvityksiin, sidosryhmien kuulemisiin ja komission tiedonantoihin, mutta korona-aikakin näkyy komission ajatuksissa: sen mielestä kriisi osoittaa miten tärkeää on turvata kriittisten tuotteiden ja niiden materiaalien valmistus ja saatavuus EU:ssa, jotta hädän hetkellä riippumattomuus muusta maailmasta olisi turvattu. Nyt, jos koska, sopii toivoa, että kemikaalihallinnan työkalupakkiin löytyy ymmärrystä ottaa käyttöön uudenlaisia keinoja. Tarvitaan myös rohkeutta uudistaa lainsäädäntöä siihen suuntaan, että yrityksillä on hyvät edellytykset toimia alallaan kaikissa olosuhteissa. Lainsäädännön täytyy aidosti tukea kiertotalouden ja muiden asetettujen tavoitteiden toteuttamista käytännössä.

Vaikka tulevaisuudessakin kemikaalilainsäädännön tärkeä tehtävä on suojella ihmisen terveyttä ja ympäristöä kemikaalien käytön aiheuttamilta haitoilta, ei lakeja pidä säätää ottamatta huomioon laajempia vaikutuksia. Komissio sanoo sitoutuneensa hyvään lainsäädännön valmisteluun, mutta turhan usein on jäänyt kunnollinen vaikutusten arviointi edelleenkin tekemättä. Tämä tulee lopulta todella kalliiksi. Ja laskun maksavat kaikki EU-veronmaksajat. Pahimmassa tapauksessa ei kalliilla satsauksilla lopulta edes saavuteta alkuperäistä tavoitetta.

Yksi esimerkki tästä on Euroopan kemikaaliviraston uusi SCIP*-tietokanta, johon ensi vuonna 5.1. alkaen on alettava ilmoittaa esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista hyvin yksityiskohtaisia tietoja. Velvoite on koko toimitusketjulle haastava ja kallis. Virastossa on kyllä sen verran kuunneltu yrityksiä, että ollaan luomassa jakeluportaalle teknisesti helpotettuja vaihtoehtoja oman velvollisuuden hoitamiseen, jos joku muu yritys on jo ilmoituksen tehnyt ja antaa luvan käyttää näitä tietoja. Vain suoraan kuluttajille myyvät kaupat ovat kokonaan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolella.

Tietokannan vaatimattomat hyödyt kustannuksiin nähden ovat herättäneet laajaa keskustelua koko valmistelun ajan. Nyt kovaa kritiikkiä esittää myös kierrätystoimialan EU-etujärjestö. Sekin pelkää, että useiden miljardien kustannukset valuvat hukkaan. Kierrätyssektori ei ylipäätään usko, että tietokanta auttaisi sitä poistamaan haitallisia aineita pois kierrosta. Tämä on yhtä aikaa tervetullut ja huolestuttava viesti. Selvästi tarvittaisiin aikalisä ennen SCIP-tietokannan käyttöönottoa perinpohjaisen keskustelun käymiseksi siitä, miten parhaiten päästään tavoitteeseen myrkyttömästä ympäristöstä, koska vaikutusten arviointiahan ei ennen lainsäädännöstä päättämistä tehty. Esimerkiksi vuosi lisää siirtymäaikaa antaisi myös valmistavalle teollisuudelle tarvittavaa aikaa tehdä omat ilmoituksensa, ja sen jälkeen toimitusketjussa muut voisivat näitä ilmoituksia hyödyntää. Vaikka koronasta selvitään, pitää muistaa, että se laittoi maailman sekaisin, eikä yrityksillä ole ollut edellytyksiä valmistautua normaalisti, vaikka halua olisi.

*SCIP = Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

 

Terhi Kuljukka-Rabb
kemikaaliasiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus