Teknisellä kaupalla on huomattavasti kokoaan suurempi hiilikädenjälki

Julkaistu 16.6.2020 | Markku Uitto

Teollisuuden ja rakentamisen päästöjä on vähennettävä. Sitä vauhdittaisivat ilmastotavoitepohjainen hankintatuki ja julkisten hankintojen kriteeristön muokkaaminen. 

Suomen hallitus aikoo toimia tavalla, jonka seurauksena maa on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Hallitusohjelman mukaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen laaditaan alan toimijoiden kanssa. 

Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2020 julkistetussa Uusiutuva kauppa 2035 -tiekartassa hahmotetaan kaupan alan ilmastotoimien vaikuttavuutta.  Kaupan alan vähähiilisyystiekartan tavoitteena on, että suomalainen kauppa on toimialansa globaali ilmastoedelläkävijä ja saavuttanut hiilineutraaliuden vuonna 2035. Vuonna 2050 alan pitäisi olla lähes nollapäästöinen.

Tekninen Kaupan Liitto solmi lokakuussa 2019 Ympäristöministeriön kanssa Työkoneiden green deal -sopimuksen. Sen lisäksi toimimme asiantuntijana useammassa rakentamiseen liittyvässä vähähiilisyyshankkeessa kuten HNRY (Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet) -hankkeeseen liittyvässä Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimuksessa. Konkreettisia hankkeitakin on jo käynnistynyt. Espoon Lukutori Suurpellossa ja Helsingin Vuosaaren satama kartoittavat mahdollisuuksia edistää vähähiilisen työkoneiden käyttöönottoa. Teknisen kaupan yritykset ovat kovaa vauhtia tuomassa markkinoille uuden teknologian työkoneita, jotka ovat vähäpäästöisiä tai päästöttömiä. 

Siirtymä hiilineutraaliin kaupan toimialaan vuoteen 2035 ja miltei nollapäästöiseen vuoteen 2050 mennessä vaatii kone- ja tuotantokapasiteetin laajamittaista uusimista. Tämä edellyttää kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan sovitettua tukea uusien energiatehokkaiden, puhtaiden voimanlähteiden, koneiden ja laitteiden sekä laadukkaiden ja kestävien elinkaariratkaisujen hankintaan. Ilmastotavoitepohjainen hankintatuki yrityksille edistääkin suomalaisen teollisuuden, rakentamisen ja vähittäiskaupan uusiutumista sekä muutos- ja kilpailukykyä. Myös julkisen sektorin, kaupunkien ja kuntien hankintakriteerien nopealla mukauttamisella on tärkeä rooli. 

 Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut muodostavat merkittävän osan kuntien ja kaupunkien päästöistä. Hiilineutraalius- ja nollapäästötavoitteet vaativatkin hiilijalanjäljen huomioimista hankintakriteerinä sekä ilmastopolitiikan mukaisten ratkaisujen kilpailukykyisen tarjoamisen mahdollistamisen. Yritysten tarjoamat ilmastokestävät ratkaisut eivät saa jäädä toteutumatta esimerkiksi julkisten hankintojen lyhytjänteisen kustannuskriteerien vuoksi. 

Teknisellä kaupalla on huomattavasti kokoaan suurempi hiilikädenjälki. Tekninen kauppa vauhdittaa, mahdollistaa ja toteuttaa asiakkaidensa uudistumista mm. asumisessa, infrainvestoinneissa ja teollisuudessa. Lähes kaikkia uusia ratkaisuja ajaa energiansäästö, siihen liittyvä äly, materiaalitehokkuus ja haitallisten materiaalien korvaaminen ympäristölle ystävällisimmillä vaihtoehdoilla. Kauppa siirtyy myös tuotteiden myynnistä palvelujen ja elinkaariratkaisujen myyntiin. Tekninen kauppa on edelläkävijä esimerkiksi koneiden vuokrausliiketoiminnan suhteen. 

Markku Uitto
toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan Liitto
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus