Vastuullinen toiminta kriisin keskellä maksaa itsensä takaisin

Julkaistu 16.6.2020 | Markku Uitto

Koronakriisi iskee liiketoimintaan teknisen kaupan aloilla – palveluissa vaikutus näkyy nopeammin kuin tuotekaupassa, mutta kaikki saavat osansa ennemmin tai myöhemmin. Mikäli valtiovalta jatkaa liiketoiminnan harjoittamista rajoittavia toimiaan, negatiiviset vaikutukset yrityksiin voimistuvat.

Me jokainen ymmärrämme olosuhteiden poikkeuksellisuuden. Liikevaihdot ovat laskussa ja ennusteiden tekeminen viikkoa pidemmäksi ajaksi alkaa olla vaikeaa.

Näissä puitteissa moni yritys haluaa turvata omaa kassaansa ja varautua tulossa oleviin tyrskyihin. Olemme jo kuulleet tapauksista, että laskujen maksuajat ovat venyneet, vahvistettuja tilauksia on peruttu, ja sopimusehdoista on alettu tinkimään.

Monet yritykset ovat viime vuosina käyttäneet runsaasti aikaa, rahaa ja henkisiä voimavaroja todistaakseen vastuullisuuttaan. Vastuullinen liiketoiminta rakentaa kestäviä yhteistyösuhteita, sanotaan juhlapuheissa. Kuitenkin näyttää siltä, että vaaran uhatessa näistä periaatteista on liian helppoa luopua.

Sopimusehtojen noudattaminen kuuluu ehdottomasti vastuulliseen yritystoimintaan siinä missä kestävän kehityksen tai tasa-arvon periaatteiden toteuttaminen.

Kannustamme kaikkia yrityksiä etsimään sellaisia tapoja selviytyä poikkeusajoista, että yhteistyösuhteet ja maine eivät saisi kolhuja. Kun ajat paranevat, neuvottelupöydän takana ovat erittäin todennäköisesti ne samat tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat kuin tänäkin päivänä.

Haluamme myös korostaa, että monien yritysten kohdalla on kysymys ekosysteemeistä ja verkostoista, jotka ovat välttämättömiä jokaisen mukana olevan kasvulle. Jotkut näistä klustereista mahdollistavat vientikaupan kokonaisella toimialalla, joten niistä on pidettävä huolta.

Teknisen Kaupan Liitto tarjoaa kaikkea käsillä olevaa apua, jolla voimme saada tukea kriisistä kärsiville aloille, verkostoille ja yrityksille. Ei ole kysymys yhdestä laskusta tai toimituksesta, vaan tällä kamppailulla on suuri kansallinen merkitys. Mitä vahvempana ja yhtenäisempänä suomalainen elinkeinoelämä tulee kriisistä ulos, sen varmemmin se palkitsee tekijänsä ja omistajansa jatkossa.

Markku Uitto
toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan Liitto
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus