Kasvu jatkuu odottamattomista käänteistä huolimatta

Julkaistu 15.6.2022 | Markku Uitto

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti on jatkanut vahvassa kasvussa. Neljän kuukauden jälkeen myynti on lähes 20 prosenttia edellä edellistä vuotta. Osa kasvusta tulee voimakkaasti kohonneista hinnoista. Jäsenten pääasiakastoimialat teollisuus ja rakentaminen vetävät edelleen hyvin. Teknisen kaupan yritysten näkymät tilausten ja tarjouspyyntöjen osalta olivat toukokuussa palautuneet myönteisiksi ja sotaa edeltäneelle tasolle. Eli ainakin toistaiseksi kasvu näyttäisi jatkuvan.

Kuluvan vuoden kuumaksi keskustelun aiheeksi on noussut poikkeuksellisen kovaa laukkaava inflaatio. Toukokuussa inflaatio nousi Suomessakin jo 7 %:iin.  Kun inflaation taustalla on tarjontakriisi (mm. fossiilinen energia ja raaka-aineet), korkojen nostaminen ei välttämättä rauhoitakaan tilannetta odotetusti. Korkojen nosto tulee kyllä hidastamaan investointeja, niin yritysten kuin kuluttajienkin osalta. Kaiken taustalla on koronapandemian aikana kehittynyt kysynnän ja tarjonnan epätasapaino. Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan heitti lisää bensaa liekkeihin.

Osaajapula vaivaa kaikkia alan yrityksiä. Osaajatarve kohdistuu etenkin ammatillisen koulutuksen saaneisiin henkilöihin. Rekrytointia ollaan monessa yrityksessä jo ulottamassa myös muille kuin suomen- tai ruotsinkielentaitoisille. Tämä edellyttää uutta asennetta ja uusia työtapoja etenkin pk-yrityksiin ja mm. kirjallisen materiaalin kääntämistä esim. englanniksi. Olemme nostaneet osaajapulan ratkaisemisen yhdeksi liiton hallitusohjelmatavoitteeksi. Ongelma ja sen ratkaiseminen ovat kiinnostaneet myös suurimpia puolueita, joiden kanssa on käyty hyvää keskustelua ongelman ratkaisumalleista.

Teollisia investointeja koskevat lupamenettelyt Suomessa ovat liian hitaita, hajanaisia ja arvaamattomia, sanoo kansainvälisiä suuryrityksiä Suomessa edustava Amcham Finland. Järjestön laskujen mukaan yksistään akkualalla on Suomessa jonossa noin viiden miljardin euron investoinnit, joita lupaprosessien kankeus pidättelee. Samaa toteaa EK:n eilen julkaisema Investoinnit liikkeelle lupakäsittelyä uudistamalla -loppuraportti. EK esittää viranomaiskäsittelyyn uutta 1 + 1 + 1 -mallia, joka leikkaisi byrokratiaa sekä säästäisi aikaa ja resursseja niin yritysten kuin viranomaisten osalta. Malli mukailisi ympäristölupien sujuvuuden edelläkävijämaata Hollantia, jossa ollaan pitkällä mm. lupaprosessien digitalisaation edistämisessä. Vihreän siirtymän edellyttämät investoinnit ovat jopa 5000 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä, joten meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta saisimme niistä mahdollisimman suuren osan Suomeen.

Kesäterveiset Etelärannasta

Markku Uitto

Markku Uitto
Toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan Liitto
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus