Sata vuotta takana – montako edessä?

Julkaistu 18.9.2018 | Kari Blomberg

Vaikka kuinka kriittisesti asiaa tarkastelisin, niin onhan nyt liittomme sadan vuoden taival suomalaisen elinkeinoelämän mittakaavassa komea saavutus.

Liiton matka on vertaansa vailla olevaa historiaa: olemme tulleet sisällissodan vaikeista ajoista läpi yhteiskunnallisten mullistusten, sotien, lamakausien ja teknologian huimien kehitysvaiheiden nykyisenkaltaiseksi vaikutusvaltaiseksi järjestöksi, jossa on yli 380 jäsenyritystä ja viisi jäsenyhdistystä kattaen vakuuttavalla tavalla koko teknisen kaupan alan.

Matka sisällissodan vaikeista ajoista läpi yhteiskunnallisten mullistusten, sotien, lamakausien ja teknologian huimien kehitysvaiheiden nykyisenkaltaiseksi vaikutusvaltaiseksi järjestöksi, jossa on yli 380 jäsenyritystä ja viisi jäsenyhdistystä kattaen vakuuttavalla tavalla koko teknisen kaupan alan, on vertaansa vailla olevaa historiaa.

Jäsenyritystemme yhteenlaskettu liikevaihto hipoo juhlavuonna kymmentä miljardia euroa ja henkilöstöä jäsenyritysten palveluksessa on yli 20 000. Tänä päivänä Teknisen Kaupan Liitto on kiistatta koko kaupan alan aivan keskeisiä toimijoita. Jotain, siis paljon, on tehty oikein, muuten emme liittona olisi tässä tilanteessa.

Tuo liiton historiamatka on niin mielenkiintoinen ja tapahtumarikas, että se on kannattanut dokumentoida. Juhlavuoden kunniaksi on valmistunut historiikki nimeltään ”Ratkaisujen etsijä”, jonka on ansiokkaasti kirjoittanut tohtori Timo Mikkilä. Monien kiinnostavien yritysesimerkkien, historiakirjoituksen ja runsaan kuvituksen kautta alan historia linkittyy hienosti yleiseen talouden ja yhteiskunnan kehitykseen. Suosittelen lämpimästi kirjan lukemista.

Liiton toiminta on laajaa ja sen ytimenä on jaostotoiminta, jonka kautta kanavoituu jäsenyritysten vaikuttaminen sekä ajan- ja alakohtaisen tiedon välittäminen.  Jaostoja on kaikkiaan 20, joten teknisen kaupan erityispiirteet tulevat varsin kattavasti huomioiduiksi. Liitto on ansiokkaasti ajanut alan etuja eri yhteyksissä, seurannut lainvalmistelua ja vaikuttanut siihen aktiivisesti, tiedottanut ja kouluttanut jäsenyritysten henkilöstöä, seurannut ja raportoinut markkinakehityksestä.

Jäsentyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti ja sen kautta toimintaa kehitetään jatkuvasti jäsenten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Tyytyväisyys on viime vuodet ollut korkealla tasolla, mutta joka vuosi se on ansaittava aktiivisilla ja tehokkailla toimenpiteillä.

Liitolla, mutta myös alalla menee tänään hyvin. Pitkän taantumakauden jälkeen kauppa käy taas ja kasvuluvut ovat ilahduttavalla tasolla.

Liiton on tärkeää olla mukana omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, että näin olisi jatkossakin. Siksi tarvitaan vaikuttajatapaamisia poliitikoista median edustajiin, tarvitaan osallistumista alan sisäisiin tapahtumiin ja kehityskulkuihin, mutta ennen kaikkea aktiivista asiakastoimintaa jäsenyrityksissämme. Liittona haluamme olla auttamassa jäsenyrityksiämme tässä työssä paitsi aiemmin mainituilla tavoilla, mutta myös päivittämällä liiton strategiaa, jota kautta toimintaa saadaan kohdennettua mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin asioihin samalla auttaen jäsenyrityksiä heidän omassa strategiatyössään vaikkapa uusien skenaariotyökalujen avulla.

Näemme teknisen kaupan roolin vahvasti sillanrakentajana modernin tekniikan hyödyntämisessä asiakasyritystemme hyväksi tuotteiden ja enenevässä määrin palvelujen kautta. Mikäli näissä painopisteissämme ja toimenpiteissämme onnistumme, en näe mitään estettä sille, etteikö liitto juhlisi menestyksekkäästi myös 200-vuotisjuhliaan.

Ilman osaavia ja aktiivisia toimijoita liitossa kulunut vuosisata ei olisi ollut mahdollinen. Haluan kiittää ja onnitella lämpimästi sekä aiempaa että nykyistä jäsenistöä, luottamushenkilöitä ja ennen kaikkea liiton henkilöstöä, hienoa työtä!

Itselläni on ollut ilo ja kunnia olla mukana liiton hallitustyöskentelyssä pitkään, viimeiset kaksi vuotta sen puheenjohtajana, vieläpä näin juhlavuonna. On ollut hienoa tehdä töitä kanssanne, upeita vuosia, kiitos niistä! Menestystä liitolle ja sen jäsenille uudelle vuosisadalle!

Kari Blomberg
Teknisen Kaupan Liiton hallituksen puheenjohtaja
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus