Tutkimus: Digitalisaatio kiinnostaa, mutta käytännön toteutus ontuu

Julkaistu 18.9.2018 |

Teknisen kaupan alan yrityksissä tiedostetaan digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnassa, mutta käytännössä sen hyödyntämiseksi on tehty vielä vähän. Tämä selvisi tuoreesta kyselystämme, jossa selvitettiin, millaisia valmiuksia yrityksillä on viedä digitalisaatio käytäntöön.

Liiton jäsenyritykset kokevat olevansa melko hyvin perillä siitä, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio voisi tarjota niiden liiketoimintaan. Digitaalisuuden kehittämistä on suunniteltu ja työntekijöillä on valmiuksia käyttää uusia työkaluja.

– Vastaajien yrityksissä on tällä hetkellä käynnissä monenlaisia digitalisaatioon liittyviä hankkeita, muun muassa verkkokaupan perustamista, crm-järjestelmiin liittyviä hankkeita, sovelluksia sekä datan hyödyntämistä, kertoo partner Kalle Laine Talent Vectiasta, jonka kanssa tutkimus toteutettiin.

Digitalisaation hyödyntämisen tiellä nähdään myös esteitä, muun muassa työntekijöiden osaaminen, aikapula, asiakkaiden valmiudet sekä yritykselle sopivimpien ratkaisujen löytäminen laajasta mahdollisuuksien kirjosta.

– Digitalisaatio on kuin uusi kaveri, johon tutustutaan pikkuhiljaa, Laine kuvailee.

– Tutkimuksen perusteella yritysten yleisvalmius on yllättävän positiivinen. Käytäntö osoittaa kuitenkin toista: onko yrityksillä riittävästi tahtoa ja uskallusta oppia uutta digitalisaatiosta ja sen konkreettisesta käytäntöön viennistä? Tahdolla ja uskalluksella on iso merkitys. Vaikka digitalisaation mahdollisuudet olisivat kuinka selvillä tahansa, sillä ei ole merkitystä, jos digitalisaatiota ei ole viety käytäntöön.

Alkuun pääseminen digitalisaation kanssa saattaa tuntua hankalalta. Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto neuvoo miettimään, missä ovat yrityksen ydinprosessien pullonkaulat.

– Pullonkaulat saattavat liittyä esimerkiksi asiakastiedon keräämiseen tai käsittelyyn tai rutiininomaisiin taustaprosesseihin. Löytyisikö niihin digitaalisia apuvälineitä, joiden avulla voitaisiin tukea, yksinkertaistaa ja sujuvoittaa toimintaa?

 

Digikyselyn tavoitteena oli kartoittaa organisaatioiden ymmärrystä, valmiutta, kyvykkyyttä ja asennetta hyödyntää digitalisuutta. Kysely tehtiin yhteistyössä Talent Vectian kanssa. Siihen vastasi 48 eri aloilla toimivaa yrityksen edustajaa.

  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus