Tekniselle kaupalle EU-tuet avaavat uusia mahdollisuuksia

Julkaistu 16.9.2020 | Markku Uitto

EU-johtajat sopivat heinäkuussa 750 mrd. €:n elpymistoimista, joilla autetaan EU:ta selviytymään covid-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä. Tästä 360 mrd euroa on lainoja ja 390 mrd avustuksia jäsenmaille. Suomi saisi unionin hätärahaa eli avustusta kaavaillut 3,2 miljardia. Lähes 90 % EU:n elpymisrahaston rahoituksesta kanavoidaan elpymis- ja palautumistukivälineen kautta tukemaan jäsenmaiden uudistuksia ja investointeja. Tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä EU:n talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja paremmin valmistautuneita vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen liittyviin haasteisiin.

Elpymis- ja palautumistukiväline perustuu jäsenmaiden kansallisiin suunnitelmiin, joihin on sisällytettävä sekä uudistuksia että julkisia investointihankkeita johdonmukaisena kokonaisuutena. Jäsenmaiden on jätettävä vuosia 2021-2023 koskevat suunnitelmansa komissiolle huhtikuussa -21, mutta ne voivat toimittaa ensimmäisen suunnitelmaluonnoksen jo lokakuussa. Suunnitelmia arvioidaan uudestaan ja muokataan tarvittaessa vuonna 2022.

Komissio arvioi elpymis- ja palautumissuunnitelmat. Perusteiden, jotka koskevat yhdenmukaisuutta maakohtaisten suositusten kanssa sekä jäsenvaltion kasvupotentiaalin, työpaikkojen luomisen ja taloudellisen ja sosiaalisen palautumiskyvyn vahvistamista, on saatava korkein pistemäärä arvioinnissa. Myönteinen arviointi edellyttää myös tehokasta panosta vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen.

Kansallisten elpymissuunnitelmien reunaehdot ovat siis melko laveat. Suomessa suunnitelman valmistelu etenee pikavauhtia TEM/VM:n johdolla. Valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan EU:n elvytysrahojen käyttö täytyy sovittaa yhteen jo tehtyjen kotimaisten elvytyspäätösten sekä hallitusohjelmaan sisältyvien tulevaisuusinvestointien kanssa.

Vaikka elämme edelleen poikkeuksellisissa olosuhteissa koronapandemian keskellä, ilmaston lämpenemisen hidastamiseen tähtäävät toimet etenevät edelleen määrätietoisesti. Tekniselle kaupalle EU:n koronatuet avaavat uusia mahdollisuuksia, kun investoinnit energiatehokkaisiin koneisiin ja laitteisiin ovat merkittävänä kriteerinä kansallisten tukien saamisessa. Niin ikään julkiset investointihankkeet mm. infraan tuovat lisää kauppaa yrityksille.

Tekninen kauppa toimittaa ratkaisuja, joilla hidastetaan ilmaston lämpenemisen etenemistä. Olemme muun muassa sähköistämässä liikennettä, rakentamassa uusiutuvaa energiaa ja kehittämässä muovia korvaavia kestävän kehityksen materiaaleja. Olemme tehneet alan vähähiilisyystiekartan ja solmimme vuosi sitten ympäristöministeriön kanssa työkoneiden green deal -sopimuksen sekä olemme mukana kehittämässä päästöttömiä työmaita, hiilineutraaleja ja resurssivapaita yritysalueita.

Markku Uitto
toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan Liitto
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus