Vähäpäästöisiin työkoneisiin investoimalla rakentaja pysyy mukana julkisen rakentamisen kilpailussa myös tulevaisuudessa

Julkaistu 16.9.2020 |

Ympäristöministeriö sekä Suomen neljä suurinta kuntaa, Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku sekä Senaatti-kiinteistöt, ovat allekirjoittaneet vapaaehtoisen green deal -sopimuksen. Tavoitteena on vähentää työmaiden ympäristöpäästöjä. 

Ympäristöministeriö solmi Työkonealan green deal -sopimuksen Teknisen Kaupan Liiton kanssa jo vuonna 2019. Sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä sähkökäyttöisten ja vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa, kannustamalla niiden nykyistä laajempaan hyödyntämiseen ja tukemalla uusin ratkaisuin työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Nyt samanlaisen vapaaehtoisen sopimuksen on allekirjoittanut neljä Suomen suurinta kuntaa, Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku, sekä Senaatti-kiinteistöt. 

Suomella kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliudessa 

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Osalla kaupungeista on jopa kunnianhimoisemmat tähtäimet, sillä esimerkiksi Espoo ja Vantaa aikovat olla hiilineutraaleja vuonna 2030 ja Turku jo vuonna 2029. Tähän tavoitteeseen päästäkseen kaupunkien on tehtävä merkittäviä ympäristötoimia useilla eri sektoreilla. 

– Yksi päästöjen aiheuttajasektori on rakentaminen ja työmaat. Työkoneista aiheutuu noin kahdeksan prosenttia päästökaupan ulkopuolelle jäävien sektoreiden hiilidioksidipäästöistä, Teknisen Kaupan Liiton johtava asiantuntija Juha Ala-Hiiro toteaa. 

Sopimuksen allekirjoittajakunnat sekä Senaatti-kiinteistöt tavoittelevat työmaiden fossiilittomuutta jo vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään puolet toimivat sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Työmaiden päästöihin luetaan mukaan myös työkoneiden, sähkön, lämmityksen ja kuljetusten päästöt. Lisäksi työmaista aiheutuu paikallispäästöjä, kuten pölyä ja melua. 

– Julkisen sektorin tekemillä hankinnoilla on mahdollista vaikuttaa merkittävään osuuteen työmaiden päästöistä ja tukea hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Julkinen sektori voi toimia edelläkävijänä vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämisessä ja samalla luoda kysyntää ja edellytykset vähäpäästöisten ratkaisujen markkinoiden kehittymiseksi ja laajemmaksi käyttöönottamiseksi, ympäristöministeriön erityisasiantuntija Ville Laasonen kommentoi. 

– Tämä tarkoittaa, että investoimalla vähäpäästöisiin tai sähköisiin työkoneisiin rakentaja tai aliurakoitsija ei ainakaan vähennä mahdollisuuksiaan pysyä mukana julkisen rakentamisen kilpailussa. Kysyntää vähäpäästöisille työkoneille on varmasti tulevaisuudessa, Ala-Hiiro sanoo. 

– Työkone on kuitenkin vain yksi osa työmaiden vähäpäästöisyyttä. Yhtä merkittävää on suunnitella työmaa, sen logistiikka ja toiminta järkevästi. Oikea kone oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan on paras nyrkkisääntö työmaan vähäpäästöisyyttä ajatellen. 

Ala-Hiiro toteaa lisäksi, että työkoneiden elinikä on verrattain pitkä. On myös ekologista käyttää koneita niiden eliniän loppuun saakka ja vaihtaa sitten vasta uuteen. 

Yhdessä tavoite on mahdollista saavuttaa 

Päästölähteet ovat pieniä virtoja, joita tukkimalla päästään lopulta vähäpäästöisen työmaan tavoitteeseen. Pilotteja on jo tehty. Helsinki on käynnistänyt viiden fossiilivapaan työmaan pilotit keväällä 2020, ja pyrkii niistä saatujen oppien myötä fossiilivapauteen kaikilla uusilla työmaillaan jatkossa. Espoo käynnisti niin ikään green deal -sopimuksen tavoitteiden mukaisen työmaan tänä kesänä. Työmaalla kehitetään samalla päästölaskelmaa, jonka avulla toimien vaikuttavuutta arvioidaan. 

– Espoon Lukutorin työmaalla on käytössä Suomen ensimmäinen sähkökäyttöinen 4,2 tonnin pyöräkuormaaja, jonka tilaaja, Espoon kaupunki, vuokrasi urakoitsijan käyttöön. Lisäksi kaupunki maksaa urakoitsijoille bonusta vähäpäästöisten työkoneiden käytöstä konetuntihintaan, Ala-Hiiro kertoo. 

Green deal -sopimuksesta kiinnostuneita kaupunkeja ja yksityisiä tahoja on jo useita. Senaattikiinteistöjen lähteminen mukaan oli mieluisa yllätys. Allekirjoittamalla sopimuksen kaupungit osoittavat markkinoille, että yhdessä ja yhteisillä pitkäjännitteisillä tavoitteilla on mahdollisuus saada aikaan suuria vaikutuksia taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.  

– Yksin tätä työtä ei voi tehdä, mutta yhdessä tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Jokainen toimi on tärkeä, Ala-Hiiro päättää. 

 

Lähde: Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt ja Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit allekirjoittivat vapaaehtoisen sopimuksen työmaiden päästöjen vähentämiseksi, Tiedote 9.9.2020 https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ymparistoministerio_Senaattikiinteistot_(58585) 

Kuva: Suvi Suovaara, Cuvaya.

 

Lisätietoja:
Juha Ala-Hiiro
Johtava asiantuntija
Teknisen Kaupan Liitto
juha.ala-hiiro@tekninen.fi
p. 040 197 3414 

  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus