Teknisen Kaupan myynti 3Q 2021: hyvää kehitystä ja harmaita hiuksia

Julkaistu 25.11.2021 | Tanja Koljonen

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi kolmannella neljänneksellä jopa toista neljännestä nopeammin. Heinä-syyskuussa myynti ylitti edellisen vuoden 17 prosentilla, myös vuoden 2019 vastaava aika ylittyi kymmenellä prosentilla. Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana jäsenyritysten myynti nousi 11 prosenttia.

Kaikkien toimialojen myynti kasvoi kolmannella neljänneksellä. Voimakkainta nousu oli tälläkin kertaa raaka-aineissa, joiden myynti kohosi 29 prosenttia vuodentakaisesta. Myös teollisuuden tuotteiden ja palveluiden myynti kohosi nopeasti, erityisesti tarvikkeiden ja komponenttien myynti on vilkastunut huomattavasti vuoden edetessä. Rakentamisen tuotteiden ja palveluiden myynti lisääntyi yhdeksän prosenttia. Kuluttajatuotteiden myynti kasvoi kaksi prosenttia.

– Kysyntä niin teollisuuden kuin rakentamisenkin puolella jatkui vahvana. Poikkeuksellisen kovien myyntilukujen takana on toki hyvä volyymin kasvu, mutta monilla toimialoilla syynä on myös erityisen voimakas hintojen kehittyminen, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Saatavuusongelmat ja toimitusviiveet koskevat tänä päivänä laajasti teknisen kaupan toimittamia tuotteita. Tilanne on keväästä valtaosaltaan heikentynyt. Jäsenyritykset yrittävät etsiä korvaavia tuotteita ja kasvattaa varastoja niillä tuotteilla, joissa ei juuri nyt ole saatavuusongelmia. Logistiikan ongelmat eten- kin laivojen konttiliikenteessä eivät ota helpottaakseen.

– Osaajapulan pahentuminen hidastaa myös kasvua. Henkilöstöpulaa on teknisistä myyjistä koneiden ja laitteiden asentajiin ja huoltohenkilöstöön.

Raaka-ainekaupassa hinnat alkoivat kohota vauhdilla vuoden alussa, mutta sittemmin hinnankorotusilmoitukset ovat yleistyneet hyvin laajasti. Oman mausteensa tilanteeseen tuo energiahintojen voimakas nousu, joka saattaa toisaalta jarruttaa teollisuuden tuotantoa ja toisaalta kasvattaa edelleen hintapaineita.

– Teollisuuden ja rakentamisen korkeat materiaalihinnat hidastavat jo paikoin investointien käynnistymistä. Pelko inflaation kiihtymisestä on myös kasvanut. Isommista ja pienemmistä haasteista huolimatta näkymät loppuvuoteen ja ensi vuoteen ovat kuitenkin hyvin positiiviset, Uitto toteaa.

Myynti toimialoittain

Suhdannebarometri

Myynnin ja odotusten kehitys

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markku Uitto
markku.uitto[at]tekninen.fi
0400 407 870

Tanja Koljonen
tilastoasiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus