Vahva noususuhdanne jatkuu, vaikka tutut pullonkaulat jarruttavat

Julkaistu 25.11.2021 | Markku Uitto

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi kolmannella neljänneksellä 17 prosentilla edellisvuodesta, myös vuoden 2019 vastaava aika ylittyi kymmenellä prosentilla. Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana jäsenyritysten myynti nousi 11 prosenttia. Teollisuuden ja rakentamisen tilanne näyttää hyvältä myös tästä eteenpäin. Vahva noususuhdanne jatkunee vielä ensi vuoden.

Kasvun pullonkaulatkin ovat jo tuttuja: tuotteiden saatavuusongelmat ja toimitusviiveet, hintojen nousu sekä osaajapula. Taustalla kysynnän ja tarjonnan epätasapaino ja logistiikkaongelmat. Tilanne on pääsääntöisesti pahentunut, mutta vaihtelee hyvinkin paljon eri tuotteissa. Syksyllä kuvioon on tullut energian saatavuusongelmat, ja energian hinnat kaikissa tuotantomuodoissaan ovatkin nousseet roimasti. Kun vaikeuksien on ennustettu jatkuvan hyvinkin ainakin ensi kevääseen, tuo tämä oman mausteensa inflaation kiihtymiseen ja avannee myös keskustelun, millä nopeudella on mahdollista luopua fossiilisista polttoaineista.

Toisaalta TEM:n juuri järjestämän Ilmastotekoja – nyt! -ajankohtaisseminaarissa keskeinen havainto oli se, että viime vuonna elinkeinoelämän tekemisen vähähiilisyystiekarttojen reitillä ollaan edetty jopa suunniteltua nopeammin. Yritysten ajama muutosvauhti vain kiihtyy. Investointeja vihreään siirtymään niin energiatuotannon uudistamisen kuin teollisuuden prosessien sähköistämisen ja esim. vihreän vedyn pilottilaitosten osalta on käynnissä paljon. Ja lisääkin olisi luvassa, jos toimintaympäristö olisi investoinneille suosiollisempi. Teollisuusliittojen esiin nostamat pullonkaulat liittyivät mm. investointihankkeiden luvitukseen ja lisääntyvään sääntelyyn niin EU:n puolelta kuin kansallisestikin. Elinkeinoministeri Mika Lintilä komppasi elinkeinoelämää ja oli itsekin huolissaan yliregulaatiosta ja olisi valmis asettamaan hankkeiden luvitukselle läpimenoaikatakuun.

Ilmastomyönteisten tuotteiden ja palvelujen kysyntä kasvaa vauhdilla. Teknisen kaupan yritykset ovat näitä ratkaisuja toimittamassa. Tämä on siis tuhannen taalan paikka niin ilmastolle, Suomelle kuin tekniselle kaupallekin.

Markku Uitto
toimitusjohtaja, Markku Uitto
  • Koulutuskalenteri
  • Hallitusohjelmatavoitteet
  • Markkinakatsaus